• Anasayfa
  • MOLEKÜLER BİYOLOJİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
MBG5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - - - -
MBG7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
GNTK7002 Temel Tıbbi Genetik - - - - - - - - - - - - - -
GNTK7005 Moleküler Genetik - - - - - - - - - - - - - -
MBG5001 Bakteri Fizyolojisi - - - - - - - - - - - - - -
MBG5002 Bakteri Moleküler Genetiği - - - - - - - - - - - - - -
MBG5003 Bakteriyal Bitki Hastalıkları - - - - - - - - - - - - - -
MBG5004 Besinlerdeki Mikroorganizmalar - - - - - - - - - - - - - -
MBG5005 Bitki Büyüme Düzenleyicileri - - - - - - - - - - - - - -
MBG5006 Bitki Doku Kültüründe Genel Yaklaşımlar - - - - - - - - - - - - - -
MBG5007 Bitki Mikrobiyolojisi - - - - - - - - - - - - - -
MBG5008 Bitki Moleküler Biyolojisinde Modern Yaklaşımlar - - - - - - - - - - - - - -
MBG5009 Bitkilerde Mineral Beslenme Fizyolojisi - - - - - - - - - - - - - -
MBG5010 Bitkilerde Stres Fizyolojisi - - - - - - - - - - - - - -
MBG5011 Biyoenerjetikler - - - - - - - - - - - - - -
MBG5012 Biyofotgrafi - - - - - - - - - - - - - -
MBG5013 Biyokimyada Aletli Analiz - - - - - - - - - - - - - -
MBG5014 Deney Hayvanları ve Kullanım Teknikleri - - - - - - - - - - - - - -
MBG5015 DNA Onarım Mekanizmaları - - - - - - - - - - - - - -
MBG5016 Ekosistemleri İnceleme Yöntemleri - - - - - - - - - - - - - -
MBG5017 Enzimatik Regülasyon - - - - - - - - - - - - - -
MBG5018 Epigenetik - - - - - - - - - - - - - -
MBG5019 Fotosentezin Düzenlenmesi ve Sinyal Yolakları - - - - - - - - - - - - - -
MBG5020 Gen Klonlama ve DNA Analizi - - - - - - - - - - - - - -
MBG5021 Gen Regülasyonu - - - - - - - - - - - - - -
MBG5022 Genetik Toksikolojide Yöntemler - - - - - - - - - - - - - -
MBG5023 Hayvan Hücre Kültürü - - - - - - - - - - - - - -
MBG5024 Hücrede Sinyal İletimi - - - - - - - - - - - - - -
MBG5025 İleri Biyoinformatik - - - - - - - - - - - - - -
MBG5026 İleri Biyokimya - - - - - - - - - - - - - -
MBG5027 İleri Hücre Fizyolojisi - - - - - - - - - - - - - -
MBG5028 İleri İmmünoloji - - - - - - - - - - - - - -
MBG5029 İleri Sitogenetik - - - - - - - - - - - - - -
MBG5030 Kök Hücre Elde Etme Yöntemleri - - - - - - - - - - - - - -
MBG5031 Liken Biyolojisi - - - - - - - - - - - - - -
MBG5032 Mikrobiyal Ekoloji - - - - - - - - - - - - - -
MBG5033 Mikrobiyal Enzimler ve Biyoteknoloji - - - - - - - - - - - - - -
MBG5034 Moleküler Filogenetik - - - - - - - - - - - - - -
MBG5035 Omurgasız Hayvanların Kolleksiyon Yöntemleri - - - - - - - - - - - - - -
MBG5036 Özel Histoloji - - - - - - - - - - - - - -
MBG5037 Sistematikte Moleküler Teknikler - - - - - - - - - - - - - -
MBG5038 Su Kirliliği ve Biyolojik Etkileri - - - - - - - - - - - - - -
MBG5039 Türkiye Florası - - - - - - - - - - - - - -
MBG5040 Virüslerin Moleküler Biyolojisi - - - - - - - - - - - - - -
MBG5041 Bitki Gen Kaynaklarının Korunmasında Biyoteknolojik Yaklaşımlar - - - - - - - - - - - - - -
MBG5042 Ekobiyoteknoloji - - - - - - - - - - - - - -
MBG5043 Tatlısu Ekolojisi - - - - - - - - - - - - - -
MBG5044 Çevre Kirliliği ve Kontrolü - - - - - - - - - - - - - -
MBG5045 Sınıflandırma Bilimi - - - - - - - - - - - - - -
MBG5900 Seminer - - - - - - - - - - - - - -
MBG5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Uzmanlık Alanı ölçeğinde metot geliştirme yöntemlerini ve bilgi elde etme yöntemlerini sağlar. 0
Konu üzerine uygulama yapar. 0
Alanıyla ilgili literatür düzeyinde temel bilgiye sahip olur. 0
Sonuçlarını anlatabilir ve tartışabilir. 0
Özgün konular belirleyebilir. 0
Öğrenciler moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji ve ilgili alanlarda özgün teknik becerileri geliştirir ve laboratuarda bağımsız olarak çalışabilme yeteneği kazanır. 0
Öğrenciler omik ve rekombinant DNA teknolojilerinin avantajlarını, sınırlarını ve bunların problem çözümlemede nasıl kullanılacağını anlar. 0
Moleküler Biyoloji alanındaki kazanımlarını disiplinler arası çalışmalarda kullanma yetkinliğine sahiptir. 0
Proje tabanlı çalışma yönünde tutum geliştirir. 0
Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 0
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini alan amaçları doğrultusunda ileri düzeyde kullanabilir. 0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 0
Moleküler Biyoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini ilgili bilim dallarında uzmanlık düzeyinde geliştirir. 0
Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir. 0