RESİM ( GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi; 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 2012/3763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 Ekim 2012 tarihli 28434 sayılı Resmî Gazetede yayınlanması ile kurulmuştur. Resim Bölümü / Anasanat Dalı 23/03/2016 tarihli yüksek öğretim yürütme kurulu toplantısında incelenerek 2547 sayılı kanun’un 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılması uygun görülmüştür. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci almayı planlayan “Resim Bölümü”, halı hazırda alanında uzman 3 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğr. Görevlisi ve 1 Arş. Görevlisinden oluşan Akademik Kadroya sahiptir. Bölümümüz ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alacaktır. Öğrenci kontenjanı, özel yetenek sınavının şartları ve sınav tarihleri, eğitim-öğretim yılı sonunda basın-yayın organları ve web sitesi kanalı ile duyurulacaktır. Özel yetenek sınav şartları ve uygulanması ilgili yönergeler ile güvence altına alınacaktır. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci kontenjanı 20 (yirmi) olarak planlanmıştır.
Birim Bölüm Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi / Resim / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Ayşe SEZER
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 21 (Sanat )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Resim alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünün ve görsel düşünme mantığının geliştirildiği bir eğitim anlayışı çerçevesinde öğrencilere, günümüz disiplinlerarası sanat anlayışına bağlı çağın yenilikçi sanatsal materyallerinin bir arada kullanılabildiği bilgi ve beceriyi kazandırmak ve bu doğrultuda özgün yapıt üretebilmelerine düşünsel ve fiziksel bir ortam sağlamak bölümümüz misyonunu oluşturmaktadır.
Hedef
Çağımızın gerekleri göz önünde bulundurularak hazırlanmış eğitim programı çerçevesinde, sanatsal duyarlılığa ve sanat donanımına sahip, özgün, üretken, ulusal ve uluslararası düzeyde çağdaş sanatçılar yetiştirmek bölümümüzün vizyonunu oluşturur.