• Anasayfa
  • Resim ( Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Görme-gözlem ve görsel çözümleme becerisi.
2 Resim tekniklerini ve malzemelerini tanımlama ve uygulayabilme becerisi.
3 Yaratıcı ve alanında yenilikçi düşüncelerini görselleştirebilme becerisi.
4 Sanat, çağdaş sanat ve sanat eleştirisi alanlarında kuramsal donanıma sahip olma ve edindiği bilgileri kullanabilme becerisi.
5 Sanatsal sorunları sorgulayabilme ve eleştirel düşünme becerisi.
6 Resim sanatına çağdaş ve güncel yaklaşımların etkisini kavrayabilme.
7 Sanat eserlerini inceleme, çözümleme, analiz ve değerlendirebilme becerisi.
8 Sanat alanında ürün/yapıt üretme sürecinde ortaya konan sorun ve gereksinimleri karşılayacak tasarlama ve yaratma becerisi.
9 Sanatsal projeleri yönetebilme ve uygulayabilme becerisi.
10 Araştırma yönü kuvvetli, teknolojik gelişmeleri takip ederek alanına adapte edebilme becerisi.
11 Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
12 Sanat alanında etkin iletişim kurma ve kendini ifade edebilme becerisi.
13 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve gerçekleştirebilme becerisi.
14 Sanatı toplumsal bir sorumluluk boyutunda kavrayarak alanına yönelik uluslararası gelişmeleri takip edebilme becerisi.
15 Yaratıcılık sürecinde alanının kavramsal bilgi birikimini ve becerilerini mesleki özgüvenle pekiştirebilme.