EN
  • Anasayfa
  • SOSYAL HİZMET ( SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 20/02/2013 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurul kararı ile 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılmıştır. Sosyal Hizmet Bölümü ilk öğrencilerini 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında kabul etmiştir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile 62 öğrenci ve 3 akademik personel ( 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi) ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.
Birim Bölüm Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sosyal Hizmet / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İlkay ÇULHA
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gül KARAHAN ÇOBAN
Program EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sibel EZGİN AĞILLI
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 76 (Sosyal Hizmetler )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Sosyal Hizmet alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Bölümümüzün amacı; bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun iyilik halini artırmak için sosyal değişmeye, insan ilişkilerinde sorun çözmeye, güçlenmeye ve özgürleşmeye katkı sağlama yönünde eğitim vermeyi hedeflemektedir. Program, insan hakları ilkelerini ve sosyal adaleti temel alarak aynı zamanda insan davranışı ve sosyal sistem kuramlarından yararlanarak, insanların çevreleriyle etkileşim kurdukları noktalara müdahale etme konusunda bilgi sağlama amacı gütmektedir.
Hedef
Sosyal hizmet eğitiminin evrensel standartlarına uygun bir biçimde, ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapan, evrensel ölçütlerde eğitim-öğretim, araştırma ve yayın üreten etkin bir kuruluş olmaktır.