• Anasayfa
  • SOSYAL HİZMET

    ( SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )
  • EN
1. Yarıyıl
(8 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ENG101 İngilizce I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
SHB101 Sosyal Refah ve Sosyal Hizmetler Tarihçesi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SHB103 Psikolojiye Giriş Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SHB105 Sağlık Sosyolojisi Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
SHB107 Sosyolojiye Giriş Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
SHB109 Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme Zorunlu Girer 1 + 2 3,0
SHB111 Rapor Yazma ve Sunum Teknikleri Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
TRK101 Türk Dili I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 27,0
1 Yarıyıl Seçmeli Dersler [SBF SOSYAL HİZMET Alan Dışı Seçmeli I - 3,0 AKTS]
TOS109 Sanat Tarihi Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS120 İşaret Dili Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS137 Protokol Bilgisi ve Görgü Kuralları Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS139 İletişim Becerileri Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS141 Kentimiz ve Kültürümüz Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS190 Akademik Türkçe Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
2. Yarıyıl
(7 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ENG102 İngilizce II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
SHB102 Sosyal Hizmetin Temelleri Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SHB104 Sosyal Antropoloji Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SHB106 Davranış Bozuklukları Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
SHB108 Felsefe ve Eleştirel Düşünce Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
SHB110 Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu Girer 1 + 1 2,0
TRK102 Türk Dili II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 24,0
2 Yarıyıl Seçmeli Dersler [SBF SOSYAL HİZMET Alan Dışı Seçmeli II - 6,0 AKTS]
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik Seçmeli Dersler Girer 1 + 1 3,0
TOS119 Herkes İçin Spor Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS138 Web Tasarımı Temelleri Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS142 Medeniyet Tarihi Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS144 Problem Çözme ve Arabuluculuk Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS146 İmaj Yönetimi ve Stil Danışmanlığı Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS148 Edebi Metinlerde Sosyal Hizmet İncelemesi Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS150 Sınıf Tartışmaları Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS190 Akademik Türkçe Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS230 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
3. Yarıyıl
(6 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
SHB201 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SHB203 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SHB205 Genel İktisat Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
SHB207 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
SHB209 Sosyal Hizmette Görüşme Teknikleri Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 21,0
3 Yarıyıl Seçmeli Dersler [SBF SOSYAL HİZMET Mesleki Seçmeli I - 9,0 AKTS]
SHB251 İnsani Hizmet Örgütlerinde Gönüllü Çalışma Seçmeli Dersler Girer 2 + 1 3,0
SHB253 Oyunla İletişim Seçmeli Dersler Girer 2 + 1 3,0
SHB255 Başarılı Sosyal Hizmet Uygulama Örnekleri Seçmeli Dersler Girer 2 + 1 3,0
SHB257 Tiyatro Oyun İncelemesi Seçmeli Dersler Girer 2 + 1 3,0
SHB259 Drama Seçmeli Dersler Girer 2 + 1 3,0
SHB261 İlk Yardım Seçmeli Dersler Girer 2 + 1 3,0
SHB263 Mesleki İngilizce I Seçmeli Dersler Girer 2 + 1 3,0
SHB265 Diksiyon ve Güzel Konuşma Seçmeli Dersler Girer 2 + 1 3,0
SHB267 Mekan ve Sosyal Hizmet Seçmeli Dersler Girer 2 + 1 3,0
4. Yarıyıl
(6 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
SHB202 Birey ve Aile Odaklı Sosyal Hizmet Zorunlu Girer 3 + 1 6,0
SHB204 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SHB206 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SHB208 Bağımlılık ve Sosyal Hizmet Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
SHB210 Sosyal Hizmet Etiği Zorunlu Girer 2 + 0 3,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 24,0
4 Yarıyıl Seçmeli Dersler [SBF SOSYAL HİZMET Mesleki Seçmeli II - 6,0 AKTS]
SHB252 Sosyal Hizmette Çağdaş Yönelimler Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
SHB254 Proje Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
SHB256 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
SHB258 Halkla İlişkiler Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
SHB260 Girişimcilik Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
SHB262 Ekip Çalışması Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
SHB264 Çalışma Hayatında Mobbing Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
SHB266 Mesleki İngilizce II Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
5. Yarıyıl
(4 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
SHB301 Grup Odaklı Sosyal Hizmet Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SHB303 Çocuk Refahı Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SHB305 Uygulamalı Araştırma I Zorunlu Girer 1 + 3 4,0
SHB307 Sosyal Bilimlerde İstatistik Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 18,0
5 Yarıyıl Seçmeli Dersler [SBF SOSYAL HİZMET Mesleki Seçmeli III - 12,0 AKTS]
SHB351 Sokak Sosyal Hizmeti Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SHB353 Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SHB355 Suçluluk ve Sosyal Hizmet Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SHB357 Gençlerle Sosyal Hizmet Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SHB359 Yaşlılarla Sosyal Hizmet Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SHB361 Engelli Bireylerle Sosyal Hizmet Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SHB363 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SHB365 Okul Sosyal Hizmeti Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SHB367 Tıbbi Sosyal Hizmet Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SHB369 Mesleki İngilizce III Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
6. Yarıyıl
(4 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
SHB302 Toplum Odaklı Sosyal Hizmet Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SHB304 Sosyal Hizmetler Mevzuatı Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SHB306 Uygulamalı Araştırma II Zorunlu Girer 1 + 3 4,0
SHB308 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 18,0
6 Yarıyıl Seçmeli Dersler [SBF SOSYAL HİZMET Mesleki Seçmeli IV - 12,0 AKTS]
SHB352 Adli Sosyal Hizmet Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SHB354 Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SHB356 Psikiyatrik Sosyal Hizmet Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SHB358 Endüstriyel Sosyal Hizmet Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SHB360 Evde Bakım Hizmetleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SHB362 Krize Müdahale ve İntiharı Önleme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SHB364 Afetlerde Sosyal Hizmet Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SHB366 Mesleki İngilizce IV Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0