MEKATRONİK ( MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Birim Bölüm Meslek Yüksekokulu / Mekatronik / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Mithat YANIKÖREN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Mekatronik alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Mekatronik, elektrik, elektronik, bilgisayar ve makine gibi önemli teknik dalların birleştirilmesinden oluşturulmuş bir meslektir. Birbirinden bağımsız gibi görünen ancak birbirleriyle etkileşim halinde olan bu farklı teknik alanların Mekatronik çatısı altında uygulama alanları oldukça geniştir. Bu bağlamda programın amacı sektörün büyümesi ile ihtiyaç duyulan, yeterli teorik bilgi ve beceriye sahip nitelikte ara eleman yetiştirmektir.
Hedef
Kontrol ve Otomasyon esnasında kullanılan teknolojik aletlerin kullanımı ve kalibrasyonunu yapabilme, Sistemlerin kontrolü ve otomasyonu için gerekli temel yazılımları kullanma ve yazma becerisi kazandırılır.