MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Mezunlarımız, Otomasyon sistemlerinin kullanıldığı endüstriyel üretim yapan işletmeler, Otomotiv endüstrisi, Savunma sanayi, Malzeme işleme, Görüntüleme endüstrisi, Kopyalama makineleri, Tüketici ürünleri, Bankacılık, Robot teknolojisi gibi bilgisayarın bütünleştirdiği üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili kamu ve özel sektör firmalarında, ileri otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan araştırma merkezlerinde tekniker olarak çalışabilme ve iş sahibi olmak gibi imkanları bulunmaktadır.