EN
  • Anasayfa
  • İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ( FEN FAKÜLTESİ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

İstatistik; yeni yöntem ve yaklaşımlarla sürekli gelişen, veri kümesinin toplanmasını, değerlendirilmesini ve yorumlanmasını inceleyen ayrıca rastgelelik içeren olaylar, sistemler ve süreçler hakkında modeller kurma, bu modellerin geçerliliğini sınama, modellerden sonuç çıkarma için gerekli bilgi ve yöntemler ile ilgilenen disiplinler arası bir bilim dalıdır. Günlük hayatta da İşletme, Kalite Kontrol, Pazar ve Tüketim Araştırmaları, Aktüerya, Risk Analizi ve Sigortacılık, Finans ve Borsa, Ekonomi, Yöneylem Araştırması, Sosyal Bilimler, Psikoloji, Biyoloji, Tıp ve Sağlık Bilimleri, Demografi gibi pek çok alanda istatistikten yoğun biçimde yararlanılmaktadır. Bilim ve teknoloji alanında meydana gelen gelişmelerle birlikte, İstatistik Biliminin ve istatistikçinin önemi giderek artmakta ve bilgi toplumunun oluşabilmesi için bilgi teknolojilerine sahip bireylere duyulan ihtiyaç istatistikçiler ile karşılanmaktadır. Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve istatistik biliminin ortaya koyduğu yeni yöntemler "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri" disiplininin doğmasına ve gelişmesine yol açmıştır.
Birim Bölüm Fen Fakültesi / İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Birim EBS Koordinatörü Doç. Dr. Osman Zeki OKUYUCU
Bölüm Başkanı
Bölüm EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ömer ALTINDAĞ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 46 (Matematik ve İstatistik )

Bölüm Başkan Yardımcısı Ömer ALTINDAĞ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Serpil TÜRKYILMAZ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Orhan GÖÇÜR
Bölüm Başkan V. Serpil TÜRKYILMAZ
Amaç
Hedef