• Anasayfa
  • İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ( FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ )

  • EN

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri mezunları "İstatistikçi" unvanına sahip olmaktadır. Mezunlar fen bilimlerinden, beşeri bilimlere hemen hemen tüm akademik disiplinlerde istatistiği kullanabilmelerinin yanı sıra öğrendikleri bilgisayar programları yardımıyla, bilgi birikimlerini ve yaratıcı güçlerini de kullanarak, finans sektöründe ve birçok kamu kurum ve kuruluşunda, araştırma birimlerinde uzman, uzman yardımcısı, orta ve üst kademe yöneticisi gibi görevleri başarı ile yürütebilmektedirler. Bilgi işlem merkezi olan, veri ile uğraşan diğer tüm kurum ve kuruluşlarda, yazılım şirketlerinde ve kapsamlı veri analizine ihtiyaç duyulan diğer birçok sektörde çalışmaları mümkündür. Bankacılık sektöründe istihdam yoğundur. Günümüzde üniversitelerde mevcut olan öğretim elemanı ihtiyacı için de bölüm mezunlarından yararlanılmaktadır. Mezunlar; sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vb. alanlarda sayısal verilerin elde edilmesi, çözümlenmesi, kalite kontrol ve geleceğe dönük tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışabilmektedirler.