• Anasayfa
  • RHİ211 Reklamcılık (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
RHİ211 - Reklamcılık
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Reklamcılık RHİ211 3 2 + 1 5,0 Pdf
Birim Bölüm
GRAFİK TASARIMI
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Örgün, yüz yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali ARICI
Ders Veren
Amaç

Bu dersin amacı, reklamın tanımı, amaçları, teknikleri ve türleri hakkında bilgiler verilerek, diğer pazarlama faaliyetleri ile ilişkilerini ortaya koyabilmektir.

Ders İçeriği

İletişim modelleri dikkate alınarak, reklam fonksiyonları, reklam ajansları ve yaratıcı reklam stratejilerinin oluşturulması.

Ders Kaynakları TARFUR, Gıyasettin; Reklamcılık, Nobel Yayınları, 2010
Reklamcılık (Ed. Ferruh Uztuğ & N.S. Sever, 2013) AÖF Kitapları. Reklam ve Reklamcılık, M. Elden, 2016, Say Yayınları. Reklamcılık, G. Tayfur & M. K. Yılmaz, 2018, Seçkin. Reklamcılık, D. Tellan, 2009, Ütopya. Satan Reklam Yaratmak, L. Sullivan & S. Bennett, 2014, Mediacat. İknanın Psikolojisi, R. B. Cialdini, 2016, Mediacat.
KOCABAŞ, Füsün; Reklamcılık, İletişim Yayınları, 2005
ERTİKE, Aybike; Reklam, Detay Yayıncılık, 2010
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 4 2 8
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 3 15
Dinleme ve anlamlandırma Ders 8 6 48
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 8 6 48
Final Final 4 1 4
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 3 1 3
Toplam İş Yükü (Saat) 126
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,94
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Reklam, Reklamcılık ve Pazarlama
2 Reklamın Tarihi
3 Yaratıcılık ve Reklamda Yaratıcı Strateji
4 Reklam Türleri ve Medyaları
5 Modeller ve Çekicilik Türleri
6 Reklam Ajansları ve Türkiye'de Reklamcılık
7 Ara Sınav
8 İnternet ve Yeni Reklam Mecraları
9 İnternet ve Yeni Reklam Mecraları II
10 Reklam Planlaması ve Tasarımı
11 Reklam Planlaması ve Tasarımı II
12 Medya Planlama
13 Günümüzde Reklamcılık ve Başarılı Örnekler
14 Günümüzde Reklamcılık ve Başarılı Örnekler II
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Reklam, iletişim ve pazarlama arasındaki ilişkiyi değerlendirebilme
Reklamcılıkla ilgili temel kavramları tanımlayabilme
Reklamcılık tarihi ve günümüz reklamcılığı arasında bağ kurabilme
Temel düzeyde reklam tasarlama adımlarını bilerek uygulayabilme
Reklam türleri, medyaları ve modelleri hakkında bilgi sahibi olma
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Reklam, iletişim ve pazarlama arasındaki ilişkiyi değerlendirebilme - - - - - - - - - - - - - -
Reklamcılıkla ilgili temel kavramları tanımlayabilme - - - - - - - - - - - - - -
Reklamcılık tarihi ve günümüz reklamcılığı arasında bağ kurabilme - - - - - - - - - - - - - -
Temel düzeyde reklam tasarlama adımlarını bilerek uygulayabilme - - - - - - - - - - - - - -
Reklam türleri, medyaları ve modelleri hakkında bilgi sahibi olma - - - - - - - - - - - - - -