• Anasayfa
  • İSL104 Borçlar Hukuku (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
İSL104 - Borçlar Hukuku
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Borçlar Hukuku İSL104 2 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
İŞLETME
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Merve SOYTÜRK
Ders Veren
Amaç

Bu derste, genel hatlarıyla; kişilerin birbirleriyle giriştikleri hukuki işlemlerden veya kanundan doğan borçlar incelenmektedir. Özel hukukun birçok alanını (Borçlar Özel Hukuku, Ticaret Hukuku gibi) ilgilendiren Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersinde öncelikle genel kavramlar üzerinde durulmaktadır. Bu konuları takiben, kanundan doğan borçlar içersinde yer alan haksız fiil sorumluluğu ile ilgili düzenlemelere, sonrasında sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlara değinilmektedir. Daha sonra, sözleşmeden doğan sorumluluk konusu ana hatlarıyla ele alınmakta, son olarak sözleşme ilişkisinde tarafların karşılaştıkları özel durumlardır üzerinde durulmaktadır.

Ders İçeriği

Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersinde içerik olarak, “Borçlar Hukuku’nun Genel Kavramları, Borcun Doğumu; Borç İlişkilerinin Doğuş Kaynakları (Hukuki İşlemden Doğan Borçlar, Doğrudan Doğruya Kanundan Doğan Borçlar, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar), Borçların İfası ve İfanın Yerine Getirilmemesi, Borç İlişkilerinde Özel Durumlar, Borcu Sona Erdiren Sebepler” konuları yer almaktadır.

Ders Kaynakları Aydos, O. Sadık (2019). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Borçlar hukukuna hakim olan ilkeler Ders
1 Hukuki İşlemler Ders
2 Borç ilişkisi Ders
2 Sözleşmenin Oluşumu Ders
3 Sözleşmenin Şekli Ders
4 İrade İle Beyan Arasındaki Uygunsuzluk Ders
5 İrade İle Beyan Arasındaki Uygunsuzluk Ders
6 Sözleşmenin Konusu Ders
7 Ara İmtihan Problem Çözme
8 Haksız Fiil Ders
9 Kusursuz Sorumluluk Ders
10 Maddi ve Manevi Tazminat Ders
11 Sebepsiz Zenginleşme Ders
12 Borcun ifası Ders
13 Borcun İfa Edilmemesinin Sonuçları Ders
14 Borcun Sona Ermesi Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir. - - - - - - - - - - - -
Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer. - - - - - - - - - - - -
Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir. - - - - - - - - - - - -