• Anasayfa
  • SBK371 Bürokrasi (2019 - 2020 / 5. Yarıyıl)
  • EN
SBK371 - Bürokrasi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Bürokrasi SBK371 5 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
İŞLETME
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Anlatım, soru-cevap, tartışma.
EBS Koordinatörü Öğr. Elm. Ali ÖZGAN Doç. Dr. Mustafa Serhan YÜCEL
Ders Veren
Amaç

Dersin amacı, bu fenomeni teorik ve uygulama olarak irdelemek, çağdaş örgütlerin sorunlarını analiz etmek, bürokrasi ile siyasi kurumlar arasındaki güç ilişkilerini değerlendirmek, bürokrasinin olumsuzluklarını gidermek konusunda çözüm önerilerini tartışmaktır.

Ders İçeriği

Bürokrasinin tanımı, niteliği ve bürokrasi teorileri, bürokratikleşmeye neden olan faktörler, gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde bürokrasi, bürokrasi ve siyaset ilişkileri, bürokrasinin olumsuzlukları ele alınacaktır.

Ders Kaynakları Oktay, Cemil (1997), Siyasal Sistem ve Bürokrasi, Der Yayınları, İstanbul.
Mises, Ludving Von (2000), Bürokrasi, Çeviren:Feridun Ergin, Liberte Yayınları, 2. Basım, Ankara.
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 40
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 1 5
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 5 1 5
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 2 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 5 1 5
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 2 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 5 1 5
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 2 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 1 5
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 1 5
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 1 5
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 5 1 5
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 2 10
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 5 3 15
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 5 3 15
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 5 3 15
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 5 3 15
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Final Final 25 1 25
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 468
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 18,35
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Bürokrasi kavramı, bürokrasinin gelişimi ve işlevleri
2 Karl Marks'ın düşüncesinde bürokrasi, liberal düşüncede bürokrasi
3 Bürokrasi ve kapitalizm, bürokrasi ve oligarşi
4 Weber'in bürokrasi modeli.
5 Bürokratik örgütlenmenin teknik üstünlükleri ve olumsuz sonuçları
6 Bürokratikleşmeye neden olan faktörler
7 Bürokrasinin ve siyasi kurumların güç kaynakları
8 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bürokrasi
9 Vize sınavı
10 Bürokrasinin denetlenmesinde siyasi denetim metotları
11 Ombudsman kurumu, yargı denetimi, baskı grupları ve kamuoyu denetimi
12 Sivil toplum, yönetimde açıklık, piyasa mekanizması ve garantör yöntemi
13 Yönetimde desantralizasyon
14 Yeni yönetim anlayışı ve bürokrasi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Bürokrasi olgusunu farklı yaklaşımlar çerçevesinde tanımlar ve örnekler vererek açıklar.
Bürokratik örgütlerin ortaya çıkışı ve gelişimini tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi faktörler çerçevesinde açıklar.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Bürokrasi olgusunu farklı yaklaşımlar çerçevesinde tanımlar ve örnekler vererek açıklar. - - - - - - - - - - - -
Bürokratik örgütlerin ortaya çıkışı ve gelişimini tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi faktörler çerçevesinde açıklar. - - - - - - - - - - - -