• Anasayfa
  • İSL108 Davranış Bilimleri (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
İSL108 - Davranış Bilimleri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Davranış Bilimleri İSL108 2 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
İŞLETME
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüzyüze öğretim
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU
Ders Veren
Amaç

Bir fert olarak öğrencinin içinde bulunduğu sosyal ortamlara uygun davranış sergileme, davranışları yorumlama ve gerektiğinde sorun çözme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ders İçeriği

Ders Kaynakları Eroğlu, Feyzullah, Davranış Bilimleri, Beta yayınları, Gözden geçirilmiş 10.Basım, İstanbul, 2010.
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Davranış Bilimlerinin Tanımı, Gelişimi ve Kullandığı Metod
2 Davranış Bilimlerinde İhtiyaçlar, Engellenmeler ve Savunma Mekanizması
3 Davranış Düzleminin ve Sosyal Kurumların İnsan Davranışlarındaki Yeri ve Önemi
4 Sosyal Kurumlar, Roller, Statü ve Davranışlar
5 Kültürün Tanımı, Çeşitleri, Kapsamı, Değişimleri ve Davranış Üzerindeki Etkileri
6 Kişilik, Sosyal Çözülme ve Kitle Kültürü
7 Ara İmtihan
8 Sosyal Tabakalaşma ve Eğitim Yoluyla Sosyal Mobilitenin Sağlanması
9 Eğitimde Fırsat Eşitliği, Sosyal Mobilite Üzerindeki Etkisi
10 İletişim Kavramı ve Kişiler arası İletişim
11 İletişim Süreci, Unsurları ve Şekilleri
12 Motivasyon Kavramı ve Teorileri
13 Stres Tanımı, Benzer Kavramlarla İlişkisi ve Stres Kaynakları
14 Stresin Bireysel ve Örgütsel Etkileri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Sosyal yaşam içerisinde birey olmayı öğrenme
Birey olarak toplumsal yapılar içerisinde davranmayı öğrenme
Olası sosyal problemlerin kaynağını öğrenme ve çözüm üretebilme yeteneğini kazanma
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Sosyal yaşam içerisinde birey olmayı öğrenme - - - - - - - - - - - -
Birey olarak toplumsal yapılar içerisinde davranmayı öğrenme - - - - - - - - - - - -
Olası sosyal problemlerin kaynağını öğrenme ve çözüm üretebilme yeteneğini kazanma - - - - - - - - - - - -