• Anasayfa
  • İSL302 Finansal Yönetim (2019 - 2020 / 6. Yarıyıl)
  • EN
İSL302 - Finansal Yönetim
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Finansal Yönetim İSL302 6 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
İŞLETME
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ Dr. Öğr. Üyesi Muhittin ZÜGÜL
Ders Veren Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ
Amaç

Öğrencinin finansal karar alma alanlarında bilimsel hareket etmesi ve çalıştığı işletme veya kamu kuruluşlarında etkin ve verimlilik bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunması . Finans yöntemlerini uygulayarak işletmenin karlılığını yükseltmek veya kamu kuruluşlarında toplumsal kaynakların etkin kullanımını sağlayarak toplumsal yarar sağlamak dersin öncelikli amacıdır. Hedef ulusal finansal bilgi eksikliğini gidererek ülkemizin topyekün kalkınması ve mezun öğrencinin istihdamı ve refah düzeyinin yüksek olmasıdır.

Ders İçeriği

İşletmelerde finansal yönetim çerçevesinde sağlıklı finansal yapı oluşturmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve farklı yatırımlar karşısında optimal kararları verebilmek.

Ders Kaynakları Finansal Yönetim, S. BÜKER, R. AŞIKOĞLU, G.SEVİL, 2011
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ödev 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 100
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 13 13
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 13 13
Önceden planlanmış özel beceriler Vaka Çalışması 1 13 13
Önceden planlanmış özel beceriler Vaka Çalışması 1 13 13
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 13 26
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 13 26
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 13 26
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 264
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,35
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Finansal Yönetimin Tanımı ve Amacı
2 Faiz Hesaplamaları
3 Risk ve Beklenen Getiri
4 Finansal Analizde Oranlar
5 Finansal Analizde Fon Akım Tablosu
6 Finansal Planlamada Orta ve Uzun Vadeli Finansal Tahminler
7 Vize Sınavı
8 Bütçeler
9 Kar Planlaması ve Kontrol
10 Çalışma Sermayesi Yönetimi
11 Sermaye Bütçelemesi
12 Borçlanma Politikası ve Kısa Vadeli Finansman
14 Finansal Teknikler
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
İşletmelerin Finans Fonksiyonu Öğrenir.
Farklı Durumlarda Farklı Yatırım Kararlarını Analiz Eder.
Finansal Yönetimin temel kavramlarını bilir.
Finanasal Tekniklerin İşleyişini Kavrar
Net İşletme Sermayesi, Stok, Alacaklar ve Nakit Yönetimi bilincine erişir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
İşletmelerin Finans Fonksiyonu Öğrenir. - - - - - - - - - - - -
Farklı Durumlarda Farklı Yatırım Kararlarını Analiz Eder. - - - - - - - - - - - -
Finansal Yönetimin temel kavramlarını bilir. - - - - - - - - - - - -
Finanasal Tekniklerin İşleyişini Kavrar - - - - - - - - - - - -
Net İşletme Sermayesi, Stok, Alacaklar ve Nakit Yönetimi bilincine erişir - - - - - - - - - - - -