• Anasayfa
  • İSL455 Uluslararası Finansal Yönetim (2018 - 2019 / 7. Yarıyıl)
  • EN
İSL455 - Uluslararası Finansal Yönetim
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Uluslararası Finansal Yönetim İSL455 7 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
İŞLETME
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi yüz yüze
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ
Ders Veren Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ
Amaç

Öğrenciyi finansın uluslararası boyutları konusunda bilinçlendirmek ve global finansal yönetim bilgilerini artırarak uluslararası işletmelerde iş bulabilmelerini kolaylaştırmak dersin temel hedefidir.

Ders İçeriği

Derste uluslararası tahvil piyasaları, kur riski yönetimi, uluslararası yatırım projelerinin değerlendirilmesi, euro para piyasaları gibi konular işlenecektir.

Ders Kaynakları Uluslararası Finans, Prof.Dr. Halil SEYİDOĞLU, Güzem Yayıncılık, İstanbul, 2016
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 20
Ödev (Sunum) 20
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 100
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri Benzetim 1 13 13
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri Benzetim 1 13 13
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 2 13 26
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 2 13 26
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 2 13 26
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 2 13 26
Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri 1 13 13
Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri 1 13 13
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 13 26
Önceden planlanmış özel beceriler Özel Destek / Yapısal Örnekler 2 13 26
Önceden planlanmış özel beceriler Özel Destek / Yapısal Örnekler 2 13 26
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 264
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,35
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Giriş, uluslar arası finansal ortam
2 Dışsal Fon Kaynakları
3 Euro Paralar
4 Uluslararası Tahviller
5 Özsermaye menkul değerleri
6 Deniz aşırı finans merkezleri
7 Ara sınav
8 İçsel fon kaynakları
9 Çok taraflı netleştirme
10 Finansal risk yönetimi
11 Döviz kuru riski yönetimi
12 Direk dış yatırım projelerinin değerlendirilmesi
13 Menkul kıymetleştirme şirketleri: Fannie Mae ve Freddie Mac nasıl kurtarılabilir
14 Genel tekrar
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Dış ticaret finansman imkanlarına hakim ve karar veme süreçlerinde bu imkanları kullanır.
Finansal piyasaların uluslar arası bir boyut kazanmasını açıklayan faktörleri öğrenir.
Uluslararası para, tahvil ve hisse senedi piyasalarını analiz eder, çalışılacak firma ve kuruluşlara uluslar arası kaynaklardan yararlanma konusunda gerekli danışmanlık hizmetlerini sunar.
Çokuluslu işletmelerde, çalışabilme yeterliliğine ve yeteneğine sahip olur.
Döviz piyasası, döviz kurları ve kur değişmeleri ile uluslararası parite koşullarını anlar.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Dış ticaret finansman imkanlarına hakim ve karar veme süreçlerinde bu imkanları kullanır. - - - - - - - - - - - -
Finansal piyasaların uluslar arası bir boyut kazanmasını açıklayan faktörleri öğrenir. - - - - - - - - - - - -
Uluslararası para, tahvil ve hisse senedi piyasalarını analiz eder, çalışılacak firma ve kuruluşlara uluslar arası kaynaklardan yararlanma konusunda gerekli danışmanlık hizmetlerini sunar. - - - - - - - - - - - -
Çokuluslu işletmelerde, çalışabilme yeterliliğine ve yeteneğine sahip olur. - - - - - - - - - - - -
Döviz piyasası, döviz kurları ve kur değişmeleri ile uluslararası parite koşullarını anlar. - - - - - - - - - - - -