BÜR211 - Finansman ve Finansman Yatırım Araçları
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Finansman ve Finansman Yatırım Araçları BÜR211 3 2 + 1 4,0 Pdf
Birim Bölüm
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Rahmi AKBAŞ
Ders Veren
Amaç

Finansal sistemi oluşturan, finansal piyasalar; finansal kurumlar, finansal araçlar hakkında bilgi vermek bu dersin temel amacıdır.

Ders İçeriği

Derste piyasa tanımı, finansal piyasaların yapısı, piyasaların sınıflandırılması, finansal piyasaların ekonomideki yeri, finansal aracılar, para piyasası araçları ve sermaye piyasası araçları hakkında bilgi verilecektir.

Ders Kaynakları Ders Notları, Diğer Kaynaklar Ed. Prof. Dr. Nurhan AYDIN: Sermaye Piyasası ve Finans Kurumları, Ed. Süleyman YÜKÇÜ: Finansal Yönetim
N. Aydın, M. Başar, M. Coşkun “Finansal Yönetim” Detay Yayıncılık, Ankara
Açıldığı Öğretim Yılı 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 2 4
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 1 12 12
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 20 1 20
Uygulama 1 Uygulama 1 15 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 103
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,04
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Finansın tanımı,mahiyeti ve işletmelerde finans fonksiyonu
2 Paranın zaman değeri
3 Finansal kaynaklar
4 Başabaş ve kaldıraç analizi
5 İşletme sermayesi yönetimi
6 Alacak ve nakit yönetimi
7 Stok Yönetimi
8 Finansal analiz
9 Kısa ve uzun vadeli finansal planlama
10 Sermaye bütçelemesi
11 Sermaye maliyeti ve optimum sermaye yapısı
12 Sermaye Piyasası
13 İşletmelerde Özel Finansal Sorunlar
14 Uygulamalı Örnekler
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Sermaye bütçelemesi yaklaşımını kavrar ve sermaye bütçelemesi yöntemlerinin ne olduğunu bilir.
İşletmenin fon kaynaklarının ne olduğunu ve hangi yollarla sağlandığını kavrar.
Finansal analizin neden gerekli olduğunu ve analizde hangi yöntemlerin kullanıldığını bilir. Temel mali tabloları (bilanço ve gelir tablosu) kullanarak oran analizi yapar ve sonucu yorumlar.
İşletme sermayesi (çalışma sermayesi)?nin ne olduğunu, önemini ve nasıl yönetildiğini bilir.
İşletmelerde kullanılan her bir finansman kaynağının maliyetini bilir ve buna göre optimal sermaye yapısı oluşturur.
Finansal (mali) piyasaların (para ve sermaye piyasası)?nın aktörlerini ve bu piyasalarda kullanılan finansal araçları tanır
Satış yapılacak müşteri tipini belirleyerek daha etkili satış ve tahsilat politikası uygulamasını bilir.
Paranın zaman değeri olduğunu bilir ve alacağı kararlarda buna göre hareket eder.
Alternatif finansman kaynakları ve piyasalarını bilir ve finansmanda bunları etkin şekilde kullanır.
Sağlanan fon ve finansmanın en verimli şekilde nerelerde kullanıldığını kavrar.
Finansal Yönetimin işletme fonksiyonları içindeki kilit rolünü ve önemini kavrar, finansmanla ilgili temel kavramları bilir.
Bir işletmenin finansman ve sermaye yapısının ne olduğunu bilir. Bilançoyu finansal açıdan işletmenin kaynak-kullanım durumunu gösteren bir araç olarak okuyabilir ve değerlendirir.
Finansal planlamanın (kısa, uzun vadeli planlama olarak) amacını ve yöntemlerini kavrar. Nakit bütçesinin neden ve nasıl düzenlendiğini bilir ve nakit bütçesi düzenler.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Sermaye bütçelemesi yaklaşımını kavrar ve sermaye bütçelemesi yöntemlerinin ne olduğunu bilir. - - - - - - - - - - - - - - -
İşletmenin fon kaynaklarının ne olduğunu ve hangi yollarla sağlandığını kavrar. - - - - - - - - - - - - - - -
Finansal analizin neden gerekli olduğunu ve analizde hangi yöntemlerin kullanıldığını bilir. Temel mali tabloları (bilanço ve gelir tablosu) kullanarak oran analizi yapar ve sonucu yorumlar. - - - - - - - - - - - - - - -
İşletme sermayesi (çalışma sermayesi)?nin ne olduğunu, önemini ve nasıl yönetildiğini bilir. - - - - - - - - - - - - - - -
İşletmelerde kullanılan her bir finansman kaynağının maliyetini bilir ve buna göre optimal sermaye yapısı oluşturur. - - - - - - - - - - - - - - -
Finansal (mali) piyasaların (para ve sermaye piyasası)?nın aktörlerini ve bu piyasalarda kullanılan finansal araçları tanır - - - - - - - - - - - - - - -
Satış yapılacak müşteri tipini belirleyerek daha etkili satış ve tahsilat politikası uygulamasını bilir. - - - - - - - - - - - - - - -
Paranın zaman değeri olduğunu bilir ve alacağı kararlarda buna göre hareket eder. - - - - - - - - - - - - - - -
Alternatif finansman kaynakları ve piyasalarını bilir ve finansmanda bunları etkin şekilde kullanır. - - - - - - - - - - - - - - -
Sağlanan fon ve finansmanın en verimli şekilde nerelerde kullanıldığını kavrar. - - - - - - - - - - - - - - -
Finansal Yönetimin işletme fonksiyonları içindeki kilit rolünü ve önemini kavrar, finansmanla ilgili temel kavramları bilir. - - - - - - - - - - - - - - -
Bir işletmenin finansman ve sermaye yapısının ne olduğunu bilir. Bilançoyu finansal açıdan işletmenin kaynak-kullanım durumunu gösteren bir araç olarak okuyabilir ve değerlendirir. - - - - - - - - - - - - - - -
Finansal planlamanın (kısa, uzun vadeli planlama olarak) amacını ve yöntemlerini kavrar. Nakit bütçesinin neden ve nasıl düzenlendiğini bilir ve nakit bütçesi düzenler. - - - - - - - - - - - - - - -