• Anasayfa
  • BÜR223 Toplam Kalite Yönetimi (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
BÜR223 - Toplam Kalite Yönetimi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Toplam Kalite Yönetimi BÜR223 3 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cemile EVKAYA
Ders Veren
Amaç

Toplam Kalite bilincine sahip, Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri , uygulama adımlarını bilen ve bunu işletme süreçlerine uygulayabilen, günümüzde güncel olan kalite yönetim sistemi standartları hakkında bilgili öğrenciler yetiştirmektir

Ders İçeriği

Kalite kavramları, kalitenin tarihsel gelişimi, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri, Organizasyonlarda kalite kültürü, sürekli iyileştirme (Kaizen), kalite maliyetleri, Standart ve Standardizasyon, Kalite Yönetimi Sistemleri, ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 Standartları, EFQM Mükemmellik Modeli

Ders Kaynakları Prof. Dr. Hasan Şimşek, Toplam Kalite Yönetimi-Kurma, İlkeler, Uygulamalar,, Seçkin Yayıncılık, 2007
Özkan, Yılmaz (2006) Toplam Kalite Yönetimi, Sakarya Kitapevi, Sakarya
KINGIR, Said; Toplam Kalite Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, 2006
EFİL, İsmail; Toplam Kalite Yönetimi, Dora Yayınevi, 2010
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Final Final 20 1 20
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 100
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,92
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kalite kavramı, Kaliteyi oluşturan temel faktörler, Kalite Öncüleri
2 Japon İşletme Yönetimi, Japon kalite Kontrol Sisteminin özellikleri
3 Toplam kalite Yönetiminin Temel İlkeleri
4 Kalite Maliyetleri, Kalite maliyetlerinin sınıflandırması, kalite maliyet türleri
5 Kalite Çemberleri
6 Sorun çözme teknikleri
7 Kalite Eğitimi
8 Kalite Sisteminin kurulması
9 ARASINAV
10 Kalite sisteminde bilgi teknolojileri
11 Standardizasyon ve Kalite
12 ISO 9001 Kalite Güvence sistemleri
13 Müşteri İlişkileri Yönetimi
14 Diğer Sistem Belgeleri, ISO 14001, ISO 220000
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Kalite Sistem Belgelerini Kavrama
Kalite Kavramını kavrama
Toplam Kalite Yönetimini Kavrama
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Kalite Sistem Belgelerini Kavrama - - - - - - - - - - - - - - -
Kalite Kavramını kavrama - - - - - - - - - - - - - - -
Toplam Kalite Yönetimini Kavrama - - - - - - - - - - - - - - -