• Anasayfa
  • MUH292 Mesleki İngilizce II (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
MUH292 - Mesleki İngilizce II
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Mesleki İngilizce II MUH292 3 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
ÜRETİMDE KALİTE KONTROL
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali PAYLAN
Ders Veren
Amaç

İlgili alanda sıklıkla kullanılan İngilizce terim, cümle ve kalıplara hâkim olmak, ilgili kavramların İngilizce karşılıklarını kavramak ve kullanımları hedef dildeki karşılıklara çevirebilmek, hedef dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek.

Ders İçeriği

Alan ile ilgili terimlerin İngilizce karşılıklarının kavranması, alan üzerine temel İngilizce kalıplarının öğrenilmesi, alanda kullanılan dilin anlaşılması ve cümlelerin öğrenilmesi, hedef dilde iletişim kurulması.

Ders Kaynakları [3]Oxford Essential Dictionary for Elementary and Pre-intermediate learners of English
[2] We’re in Business – English For Commercial Practice and International Trade Workbook- Susan Norman - Longman
[1] We’re in Business – English For Commercial Practice and International Trade Students’ Book - Susan Norman - Longman
ingilizce gramer kitapları
Information technologies, Jonathan Marks, 2007.
English for Tourism, Yorgancı ve Keskil, Ankara, 2008
Kurgusal Sözlük, Bademcioğlu, 2007, İstanbul
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 The internet: The basics
1 Hotel Management
1 konuşma
1 Reading Passage: Transportation – Fill in the Puzzle
2 Front Hotel Management
2 geniş zaman
2 Reading Passage: Distribution of Manufactured Goods
2 Internet browsers
3 geçmiş zaman
3 Kitchen Services Management
3 Search engines
3 Reading Passage: Insurance, Phrasal Verbs
4 Food and Beverage Services Management
4 edilgen cümleler
4 Internet terms
4 Reading Passage: Containerization; Conventional Cargo, Containerized Transport
5 dinleme, yazma
5 Reading Passage: Sales Documentation
5 Things on the net
5 The Principles of Nutrition and Menu Planning
6 Reading Passage: Visible and Invisible Imports and Exports
6 dinleme, yazma
6 Housekeeping Services Management
6 Internet security
7 Cleaning and Sanitation Management
7 Email comprehension I
7 sıfatcümleleri
7 Mid-Term Exam - Evaluation
7 sıfat cümleleri
8 Email comprehension II
8 isim cümleleri
8 Food Safety and Personel Hygiene
8 Reading Passage: Investing in a Limited Company, Types of business
9 Congress, conference and exhibition management
9 okuma, anlama, mesleki metinleri çevirme
9 Some useful verbs
9 Reading Passage: Import Regulations
10 Reviewing hardware
10 okuma, anlama, mesleki metinleri çevirme
10 Reading Passage: Letter of Credit
10 Travel Agents and Tour Operations
11 Reading Passage: A simulation: Trade Negotiations- An Air Waybill
11 Reservation Systems for the Travel Industry
11 Reviewing software
11 mesleki metinleri çevirme
12 mesleki metinleri çevirme
12 Reviewing internet
12 Sea freight and Bill of Lading
12 Some Negative Effects of Tourism on a Country
13 Buying and Selling; Sum of Money
13 Effective Communication Skills I
13 mesleki metinleri çevirme
13 Translation of some texts I
14 Effective Communication Skills II
14 Translation of some texts II
14 mesleki metinleri çevirme
14 Transworld News
15 final sınavı
16 final sınavı
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Hedef dilde yazılı olan kendi alanıyla ilgili bir metni Türkçe'ye çevirir.
1.3 Mesleği ile ilgili konularda olasılıkları açıklar ve tahminler yapar
4. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu ve anlayabildiğini gösterecektir.
1.1 Gerektiğinde kendisini ve/veya çevresindeki kişilerin özelliklerini açıklar.
2.2 Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini açıklar.
3.3 Mesleği ile ilgili formları, tabloları, şemaları açıklar
4. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu ve anlayabildiğini gösterecektir
4.3 Okurken karşılaştığı bilmediği kelimelerin anlamlarını cümle yapısından veya konudan tahmin ederek açıklar.
3. Mesleği ile ilgili konularda yazabildiğini gösterecektir.
Turizm sektöründeki problemleri ve çözüm yollarını hedef dilde tartışır.
3.4 Özgeçmiş (Curriculum Vitae) yazar.
4.1. A (Konuşma) konusunda belirtilen kelime ve yapıları açıklar.
3.3 Mesleği ile ilgili formları, tabloları, şemaları açıklar.
1.2 İş ve işyeri ile ilgili konuları açıklar
4.1. A (Konuşma) konusunda belirtilen kelime ve yapıları açıklar
Bu dersin sonunda; Öğrenciler;Temel dış ticaret terimlerinin ve kavramlarının İngilizce karşılıklarının bilir, Dış ticaretle ilgili terimleri bilir,.İthalat ve ihracat işlemlerinin süreçlerinin tanır, Teslim ve ödeme şekilleri ile ilgili İngilizce metinlere yorum yapar, Dış ticarette kullanılan belgeleri yorumlayabilir ve İngilizce ile doldurur, İhracat yapan firmaların teklif mektupları ile ithalat yapan firmaların mal talep metinlerinin yazar ve Seçilmiş okuma parçalarını okur, anlar.
2.3 Dinlediği cümlelerdeki vurgu ve tonlamaları açıklar
2. Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini ve anlayabildiğini açıklayabilecektir
4.2. Zaman, koşul, amaç, süreç ve beklenti ifade eden bağlaçları açıklar.
3.1. A (Konuşma) konusunda belirtilen yapı ve kelimeleri açıklar
4.4 Sözlükten arayıp bulduğu bir kelimenin uygun karşılığını yorumlar.
Turizm sektörünü ve çalışma alanlarını kavrar.
İnternet ile ilgili kullanımların kendi dilindeki karşılığını kavrar.
3.2. Noktalama işaretlerini ve imla kurallarını açıklar
3. Mesleği ile ilgili konularda yazabildiğini gösterecektir
1. Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla uygun ortamda kullanabilecektir.
İnternetle ilgili kavramları tanır.
3.2. Noktalama işaretlerini ve imla kurallarını açıklar.
2. Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini ve anlayabildiğini açıklayabilecektir.
1.2 İş ve işyeri ile ilgili konuları açıklar.
2.2 Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini açıklar
2.1 A (Konuşma) konusunda belirtilen ifadeleri açıklar
Hedef dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Hedef dilde yazılı olan kendi alanıyla ilgili bir metni Türkçe'ye çevirir. - - - - - - - - - - - - - -
1.3 Mesleği ile ilgili konularda olasılıkları açıklar ve tahminler yapar - - - - - - - - - - - - - -
4. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu ve anlayabildiğini gösterecektir. - - - - - - - - - - - - - -
1.1 Gerektiğinde kendisini ve/veya çevresindeki kişilerin özelliklerini açıklar. - - - - - - - - - - - - - -
2.2 Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini açıklar. - - - - - - - - - - - - - -
3.3 Mesleği ile ilgili formları, tabloları, şemaları açıklar - - - - - - - - - - - - - -
4. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu ve anlayabildiğini gösterecektir - - - - - - - - - - - - - -
4.3 Okurken karşılaştığı bilmediği kelimelerin anlamlarını cümle yapısından veya konudan tahmin ederek açıklar. - - - - - - - - - - - - - -
3. Mesleği ile ilgili konularda yazabildiğini gösterecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Turizm sektöründeki problemleri ve çözüm yollarını hedef dilde tartışır. - - - - - - - - - - - - - -
3.4 Özgeçmiş (Curriculum Vitae) yazar. - - - - - - - - - - - - - -
4.1. A (Konuşma) konusunda belirtilen kelime ve yapıları açıklar. - - - - - - - - - - - - - -
3.3 Mesleği ile ilgili formları, tabloları, şemaları açıklar. - - - - - - - - - - - - - -
1.2 İş ve işyeri ile ilgili konuları açıklar - - - - - - - - - - - - - -
4.1. A (Konuşma) konusunda belirtilen kelime ve yapıları açıklar - - - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda; Öğrenciler;Temel dış ticaret terimlerinin ve kavramlarının İngilizce karşılıklarının bilir, Dış ticaretle ilgili terimleri bilir,.İthalat ve ihracat işlemlerinin süreçlerinin tanır, Teslim ve ödeme şekilleri ile ilgili İngilizce metinlere yorum yapar, Dış ticarette kullanılan belgeleri yorumlayabilir ve İngilizce ile doldurur, İhracat yapan firmaların teklif mektupları ile ithalat yapan firmaların mal talep metinlerinin yazar ve Seçilmiş okuma parçalarını okur, anlar. - - - - - - - - - - - - - -
2.3 Dinlediği cümlelerdeki vurgu ve tonlamaları açıklar - - - - - - - - - - - - - -
2. Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini ve anlayabildiğini açıklayabilecektir - - - - - - - - - - - - - -
4.2. Zaman, koşul, amaç, süreç ve beklenti ifade eden bağlaçları açıklar. - - - - - - - - - - - - - -
3.1. A (Konuşma) konusunda belirtilen yapı ve kelimeleri açıklar - - - - - - - - - - - - - -
4.4 Sözlükten arayıp bulduğu bir kelimenin uygun karşılığını yorumlar. - - - - - - - - - - - - - -
Turizm sektörünü ve çalışma alanlarını kavrar. - - - - - - - - - - - - - -
İnternet ile ilgili kullanımların kendi dilindeki karşılığını kavrar. - - - - - - - - - - - - - -
3.2. Noktalama işaretlerini ve imla kurallarını açıklar - - - - - - - - - - - - - -
3. Mesleği ile ilgili konularda yazabildiğini gösterecektir - - - - - - - - - - - - - -
1. Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla uygun ortamda kullanabilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
İnternetle ilgili kavramları tanır. - - - - - - - - - - - - - -
3.2. Noktalama işaretlerini ve imla kurallarını açıklar. - - - - - - - - - - - - - -
2. Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini ve anlayabildiğini açıklayabilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
1.2 İş ve işyeri ile ilgili konuları açıklar. - - - - - - - - - - - - - -
2.2 Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini açıklar - - - - - - - - - - - - - -
2.1 A (Konuşma) konusunda belirtilen ifadeleri açıklar - - - - - - - - - - - - - -
Hedef dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar. - - - - - - - - - - - - - -