• Anasayfa
  • ÜKK211 Risk Analizi (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
ÜKK211 - Risk Analizi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Risk Analizi ÜKK211 3 2 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
ÜRETİMDE KALİTE KONTROL
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz Yüze, Anlatım, Tartışma, Takım/Grup Çalışması, Soru-Yanıt Uygulama, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aslı ERGENEKON ARSLAN
Ders Veren
Amaç

Bu dersin amacı, öğrencilere iş sağlığı ve güvenliğinde risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramları ve yöntemleri sunmak, risk değerlendirme teknikleri ve matris yöntemimi, gibi risk değerlendirme ve analizi araçlarını tanıtmak, risk analizi ve risk değerlendirmenin gerçek yaşam problemlerine nasıl uygulanacağını öğretmek ve uygulama ile ilgili konuları tartışmaktır.

Ders İçeriği

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Analizi ve Önemi, Risk Analizinde Kavramlar, Tehlike, Risk, Kaza, Zarar, Güvenlik vb. nedir? İş Kazası ve Önemi, Kaza Teorileri, Neden/nasıl bir risk değerlendirmesi yapmalıyım? Bir risk değerlendirmesini nasıl yapabilirim? Tehlike ve risk algılaması, işyerlerinde en çok risk oluşturan durumlara örnekler. Risk ve belirsizlik kavramları, İşyerlerinde risk analizi ve yönetimi, risk analizin faydaları, risk analizi yapılması gereken durumlar, iş yerlerinde risk ve tehlike belirme, İş yerlerinde fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk etmenleri, önemi ve meslek hastalıklarıyla ilişkisi, Termal konfor parametreleri ve iş yerlerindeki önemi ve uygulamaları, İş yerinde Risk Analizi Uygulaması ve 5 Adımda Risk Analizi, Risk analizi kullanılan teknikler ve önemi, matris yöntemi. Risk Değerlendirme matris yönteminin kullanımı, Risk analiz formunun oluşturulması ve uygulamalı olarak risk analiz formunun doldurulması, Risk analizine yönelik ödev ve uygulama sunumları

Ders Kaynakları 1. RİSK ANALİZİNE GİRİŞ, Dr. Arman T. TEVFİK 2. RİSK YÖNETİMİ, Yrd.Doç. Dr. E. Şule AYDENİZ
3. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ve RİSK DEĞERLENDİRME METEDOLOJİLERİ Özlem ÖZKILIÇ 4. Risk Değerlendirme Rehberi, ÇSGB Yayınları, Murat Andaç.( www.csgb.gov.tr) 5. İnternet
Açıldığı Öğretim Yılı 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 2 2 4
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 10 2 20
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ödev 1 Ödev 1 1 1 1
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 1 1 1
Final Final 1 1 1
Uygulama 1 Uygulama 1 2 2 4
Toplam İş Yükü (Saat) 102
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Analizi ve Önemi
2 Risk Analizinde Kavramlar, Tehlike, Risk, Kaza, Zarar, Güvenlik vb. nedir?
3 İş Kazası Tanımı ve Önemi, Kaza Teorileri
4 Neden/nasıl bir risk değerlendirmesi yapmalıyım? Bir risk değerlendirmesini nasıl yapabilirim?
5 Tehlike ve risk algılaması, işyerlerinde en çok risk oluşturan durumlara örnekler. Risk ve belirsizlik kavramları
6 İşyerlerinde risk analizi ve yönetimi, risk analizin faydaları, risk analizi yapılması gereken durumlar, iş yerlerinde risk ve tehlike belirme
7 İş yerlerinde Fiziksel Etmenleri, Önemi ve Meslek Hastalıklarıyla İlişkisi, Termal konfor parametreleri ve iş yerlerindeki önemi ve uygulamaları
8 Ara Sınavlar
9 Kimyasal, Biyolojik, Ergonomik Risk Etmenleri Önemi ve Meslek Hastalıklarıyla İlişkisi
10 İş yerinde Risk Analizi Uygulaması ve 5 Adımda Risk Analizi
11 Risk Analizinde toplanması gereken bilgiler ve nasıl toplanacağı, tehlikelerin nasıl belirleneceği, tehlikelerin değerlendirilmesi ve oluşturacağı risklerin derecelendirilmesi, kontrol önlemleri ve alınan önlemlerin takibinin nasıl yapılacağı
12 Risk analizi kullanılan teknikler ve önemi, matris yöntemi. Risk Değerlendirme matris yönteminin kullanımı, Risklerin hesaplanması ve Risklerin sayılaştırılması, Risklerin derecelendirilerek, Kabul Edilebilir ve Kabul Edilemez Risklerin belirlenmesi, Riskler Kontrol Altına Alınabilir mi? Risk kontrolünde öncelik sıraları ve kontrol altına alma stratejisi
13 Risk analiz formunun oluşturulması ve uygulamalı olarak risk analiz formunun doldurulması.
14 Risk analizine yönelik ödev ve uygulama sunumları
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
İş sağlığı ve güvenliği kavramlarını ve riskleri, risk değerlendirme ve risk yönetimi gibi temel kavramların önemini bilir ve açıklar.
İşyerlerinde risk analizi ve yönetimini, risk analizin faydalarını, risk analizi yapılması gereken durumları, iş yerlerinde risk ve tehlike belirme adımlarını bilir.
Kurumsal risk yönetiminde iş sağlığı ve güvenliğinin önemini açıklar. İşyeri risk faktörlerini ve riskleri ve neden olduğu meslek hastalıklarını bilir.
Temel risk değerlendirme araçlarını gerçek yaşam problemlerine uygular. Risk analizi planlaması yapar ve uygular.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
İş sağlığı ve güvenliği kavramlarını ve riskleri, risk değerlendirme ve risk yönetimi gibi temel kavramların önemini bilir ve açıklar. - - - - - - - - - - - - - -
İşyerlerinde risk analizi ve yönetimini, risk analizin faydalarını, risk analizi yapılması gereken durumları, iş yerlerinde risk ve tehlike belirme adımlarını bilir. - - - - - - - - - - - - - -
Kurumsal risk yönetiminde iş sağlığı ve güvenliğinin önemini açıklar. İşyeri risk faktörlerini ve riskleri ve neden olduğu meslek hastalıklarını bilir. - - - - - - - - - - - - - -
Temel risk değerlendirme araçlarını gerçek yaşam problemlerine uygular. Risk analizi planlaması yapar ve uygular. - - - - - - - - - - - - - -