EN
  • Anasayfa
  • SAK231 Sağlık Kurumları Yönetimi I (2021 - 2022 / 3. Yarıyıl)
  • EN
SAK231 - Sağlık Kurumları Yönetimi I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Sağlık Kurumları Yönetimi I SAK231 3 2 + 1 5,0 Pdf
Birim Bölüm
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Kamil GÜNEŞ
Ders Veren Öğr. Gör. Kamil GÜNEŞ
Amaç

Öğrencilerin sağlık hizmetleri yönetimi alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlamak ve bu amaçla sağlık hizmetleri yönetimi ve organizasyonunu ile ilgili konularda mesleki becerileri artırmaktır.

Ders İçeriği

Sağlık hizmetleri ve yönetimi konusuyla ilgili tanımları, sağlık hizmletlerinin Türkiye?de ve Dünya?daki gelişimi ve uygulamalarını, sağlık sektöründe yer alan aktörlerin görev, sorumluluk ve faaliyet alanlarının tanımlanmasıdır.

Ders Kaynakları Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Sağlık İşletmeleri Yönetimi
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 30
Toplam 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %40
Toplam %40
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %40
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 14 2 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 14 2 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 14 3 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 14 3 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 14 1 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 7 1 7
Final Final 14 1 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 7 1 7
Final Final 14 1 14
Toplam İş Yükü (Saat) 266
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,43
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Sağlık ve Sağlık Hizmetleri
2 Hastanelerin Tarihi Gelişimi
3 Hastane Tanımları ve Özellikleri
4 Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar
5 Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar
6 Türkiye de Hastaneler
7 Ara sınav
8 Türkiye de Hastaneler ve Hastane Rollerinin Belirlenmesi
9 Türkiye de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
10 Sağlık Kurumlarında Kuruluş Yeri Seçimi
11 Poliklinik ve Klinik Hizmetleri Yönetimi
12 Klinik Destek Hizmetleri Yönetimi
13 Hastane Destek Hizmetleri Yönetimi
14 Genel Sınava Hazırlık
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
İş hayatında karşılaştığı sorunları hızlı ve etkin şekilde çözer
Hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre kodlama işlemlerini yapar.
Örgüt içi ile dışı sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Hasta ve hasta yakınlarına danışmanlık hizmeti sunar.
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
İş hayatında karşılaştığı sorunları hızlı ve etkin şekilde çözer - - - - - - - - - - - - - - -
Hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre kodlama işlemlerini yapar. - - - - - - - - - - - - - - -
Örgüt içi ile dışı sözlü ve yazılı iletişim kurar. - - - - - - - - - - - - - - -
Hasta ve hasta yakınlarına danışmanlık hizmeti sunar. - - - - - - - - - - - - - - -
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. - - - - - - - - - - - - - - -