EN
SAK232 - Davranış Bilimleri ve Sağlık Psikolojisi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Davranış Bilimleri ve Sağlık Psikolojisi SAK232 3 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Kamil GÜNEŞ
Ders Veren Öğr. Gör. Kamil GÜNEŞ
Amaç

Bu dersin amacı, sağlık psikolojisi alanını, ilgilendiği temel konuları başlıca kuramsal yaklaşımlar ve araştırma bulguları çerçevesinde inceleyerek tanıtmaktır.

Ders İçeriği

Bu ders, sağlık psikolojisinin ilgilendiği konular ve başlıca yaklaşımlara ilişkin bilgi aktarımını ve sağlık psikoloji alanyazınından seçilen makalelerin bu yaklaşım ve bilgiler ışığında tartışılmasını kapsamaktadır.

Ders Kaynakları Okyayuz, Ü. (1999). Sağlık Psikolojisine Giriş. Ankara: Türk Psikoloji Derneği.
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 30
Toplam 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %40
Toplam %40
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %40
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 14 1 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 14 1 14
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 14 1 14
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 14 1 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 7 1 7
Final Final 14 1 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 7 1 7
Final Final 14 1 14
Toplam İş Yükü (Saat) 154
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 6,04
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Sağlık psikolojisinin tanımı, başlıca modelleri ve tarihçesi
2 Sağlığın Geliştirilmesi ve Birinci Basamak Koruma
3 Sağlık Davranışları: Egzersiz, Kaza önleme, Sağlıklı Beslenme, Kilo Kontrolü ve Obezite
4 Sağlığa Zararlı Davranışlar: Alkolizm ve Sigara İçme
5 Stres: Tanımı, Kuramsal Yaklaşımlar ve Ölçülmesi
6 Başa Çıkma ve Sosyal Destek
7 Ara sınav
8 Hastalık Belirtilerini Tanıma ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma
9 Hasta- Hekim İlişkileri
10 Ağrı: Tanımı, Ölçülmesi ve Yönetimi
11 Kronik hastalıkların Yönetimi
12 İlerleyen ve Ölümcül Hastalıklarda Psikolojik Sorunlar
13 Kalp Hastalığı, Hipertansiyon, İnme ve Tip II Diyabet
14 Psikonöroimmünoloji ve Bağışıklıkla İlişkili Hastalıklar: AİDS, Kanser, Artrit ve Tip I Diyabet
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır.
Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir.
Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir.
İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. - - - - - - - - - - - - - - -
Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. - - - - - - - - - - - - - - -
Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. - - - - - - - - - - - - - - -
Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. - - - - - - - - - - - - - - -
İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. - - - - - - - - - - - - - - -