EN
  • Anasayfa
  • İKT117 İktisada Giriş (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
İKT117 - İktisada Giriş
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İktisada Giriş İKT117 1 3 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Fatma UZUNSES Öğr. Gör. Özlem AĞDAŞ
Ders Veren Öğr. Gör. Fatma UZUNSES
Amaç

Temel ekonomik kavramların tanımlanması ve arz, talep ve piyasa türleri gibi ekonominin mikro alanlarının incelenmesidir.

Ders İçeriği

Temel ekonomik kavramların tanımlanması ve arz, talep ve piyasa türleri gibi ekonominin mikro alanlarının incelenmesidir.

Ders Kaynakları DİNLER, Zeynel. İKTİSAT, Ekin Kitabevi Yayınları
İktisada Giriş Zeynel Dinler
İktisat Bilimine Giriş, Gülden Ülgen, DER Yayınları
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 13 39
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 13 39
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 13 13
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 13 13
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 160
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 6,27
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 İktisadi faaliyet, iktisat bilminin konusu, yöntemi, sistematiği.
1 İktisadın Tanımı
2 Üretim faktörleri, verim yasaları ve girişim türleri
2 İktisat Tarihi
3 Değer ve Fayda, Fayda Yasaları
3 Piyasa Ekonomileri
4 Arz ve Talep
4 Optimal Tüketici Davranışı
5 Faktör gelirleri
5 Elastikiyetler
6 Arz ve Talep Elastikiyeti
6 Faiz ve Girişimci geliri (kar)
7 ARA İMTİHAN
7 Fiyat ve Piyasalar
8 Ara Sınav
8 Ara Sınav - Genel Tekrar
8 Talep Fonksiyonları ve Talep Esneklikleri
9 Arz: Maliyet ve Hasılat Fonksiyonları
9 Tüketici Davranışları
10 Girişim dengesi ve Arz eğrisinin elde edilmesi
10 Üretim
11 Denge fiyatı, fiyat politikası ve piyasa türleri
11 Pazar Türleri
12 Atomize tam rekabette denge ve fiyat oluşumu
12 Pazar Türleri
13 Gelir Dağılımı
13 Monopol Dengesi
14 Dönem Sonu Sınavı
14 Eksik ve aksak rekabette fiyat oluşumu
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Ekonomi ile ilgili Temel kavramlar ve ekonomik sistemler
Fiyat teorisi ve Fiyat oluşumu
Piyasalar arasındaki ilişkiyi anlayabilmek
Günlük ekonomik hayatlarına uygulayabilmek
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Ekonomi ile ilgili Temel kavramlar ve ekonomik sistemler - - - - - - - - - - - - - - -
Fiyat teorisi ve Fiyat oluşumu - - - - - - - - - - - - - - -
Piyasalar arasındaki ilişkiyi anlayabilmek - - - - - - - - - - - - - - -
Günlük ekonomik hayatlarına uygulayabilmek - - - - - - - - - - - - - - -