EN
  • Anasayfa
  • İST110 İstatistik (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
İST110 - İstatistik
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İstatistik İST110 1 2 + 1 3,0 Pdf
Birim Bölüm
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Ceyda KOCABAŞ
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali PAYLAN
Amaç

Hem işletmelerde, hem de çeşitli organizasyonlarda en iyi karar alınması için çalışanların ihtiyaç duymuş olduğu verilerin, toplanabilmesi, depolanabilmesi ve yorumlanabilme becerisinin sağlanması.

Ders İçeriği

İstatistiğin temel kavramları, Seriler ve veri organizasyonu, Grafik çizimleri, Ortalamalar, Değişkenlik ölçüleri, Olasılık, İndeksler

Ders Kaynakları Öğretim elemanının kendi notları
Komisyon, İstatistik 1, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013 (Anadolu Üniversitesi AÖF Ders Kitabı)
Kalite kontrol /Excel destekli, Prof. Dr. Mustafa Akkurt , Birsen yayınevi,2002.
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Dönem Sonu Uygulaması %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 4 1 4
Final Final 8 1 8
Final Final 8 1 8
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 4 1 4
Toplam İş Yükü (Saat) 164
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 6,43
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 İstatistik Temel Kavramlar
2 İstatistiksel seriler, grafik türleri
3 Excel programında grafik çizimi
4 Frekans tablosu
5 İstatistiksel tanımlamalar: Mod, Medyan, Ortalama
6 Normal olasılık dağılımı
7 Normal dağılımın standartlaştırılması
8 Ara sınavlar
8 Ara sınav, genel değerlendirme ve sınav sorularının çözümü
9 Normal dağılım uygulamaları
10 Normal dağılım uygulamaları
11 Z ve X değerlerinin bulunması
12 Karışık örnek uygulamalar
13 Örnekleme
14 Kabul örnekleme planları
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Olasılık ile ilgili temel kavramları tanımlar ve temel olasılık hesaplamalarını yapabilir
İndeks kavramını öğrenir ve temel işlemleri yapabilir.
Temel istatistiksel yöntemleri kullanır.
Veri setini özetlemek için kullanılan tanımlayıcı istatistikleri hesaplayabilir
Veri türlerini ayırt edebilir
İstatistik bilimi ile ilgili temel kavramları bilir
Merkezi eğilim ölçüleri ve dağılım ölçülerinin hesaplar.
Verileri basit yöntemlerle özetler.
1. İstatistiğin pazarlamadaki Yeri ve Önemini Kavrayabilme 2. İstatistik Problemlerine İlişkin Çözüm Yöntemlerini Kavrayabilme 3. İstatistiğin Uygulama Alanlarını Kavrayabilme
Verileri grafiksel olarak sunar
İstatistiksel sonuç çıkarır.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Olasılık ile ilgili temel kavramları tanımlar ve temel olasılık hesaplamalarını yapabilir - - - - - - - - - - - - - - -
İndeks kavramını öğrenir ve temel işlemleri yapabilir. - - - - - - - - - - - - - - -
Temel istatistiksel yöntemleri kullanır. - - - - - - - - - - - - - - -
Veri setini özetlemek için kullanılan tanımlayıcı istatistikleri hesaplayabilir - - - - - - - - - - - - - - -
Veri türlerini ayırt edebilir - - - - - - - - - - - - - - -
İstatistik bilimi ile ilgili temel kavramları bilir - - - - - - - - - - - - - - -
Merkezi eğilim ölçüleri ve dağılım ölçülerinin hesaplar. - - - - - - - - - - - - - - -
Verileri basit yöntemlerle özetler. - - - - - - - - - - - - - - -
1. İstatistiğin pazarlamadaki Yeri ve Önemini Kavrayabilme 2. İstatistik Problemlerine İlişkin Çözüm Yöntemlerini Kavrayabilme 3. İstatistiğin Uygulama Alanlarını Kavrayabilme - - - - - - - - - - - - - - -
Verileri grafiksel olarak sunar - - - - - - - - - - - - - - -
İstatistiksel sonuç çıkarır. - - - - - - - - - - - - - - -