EN
  • Anasayfa
  • MUH291 Mesleki İngilizce I (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
MUH291 - Mesleki İngilizce I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Mesleki İngilizce I MUH291 2 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - İngilizce
Dersin Verilişi Yüz yüze Eğitim
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Melih ERGEN
Ders Veren
Amaç

İlgili alanda sıklıkla kullanılan İngilizce terim, cümle ve kalıplara hâkim olmak, ilgili kavramların İngilizce karşılıklarını kavramak ve kullanımları hedef dildeki karşılıklara çevirebilmek, hedef dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek.

Ders İçeriği

Alan ile ilgili terimlerin İngilizce karşılıklarının kavranması, alan üzerine temel İngilizce kalıplarının öğrenilmesi, alanda kullanılan dilin anlaşılması ve cümlelerin öğrenilmesi, hedef dilde iletişim kurulması.

Ders Kaynakları [3]Oxford Essential Dictionary for Elementary and Pre-intermediate learners of English
[2] Reader at Work –METU Press
[1] MEGEP- Dış Ticaret Modulü
Information Technologies, Jonathan Marks 2007
Englih for Tourism, Yorgancı ve Keskil, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2008, Ankara
ingilizce gramer kitapları
Kurgusal Sözlük, Bademcioğlu, Alfa Yayıncılık, 2007, İstanbul
Açıldığı Öğretim Yılı 2015 - 2016 2017 - 2018
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Foreign Trade Terms I
1 Hardware
1 Konuşma; Kendini ve çevredeki kişileri tanıtma
1 Tourism Policy and Planning
2 Foreign Trade Terms II
2 The workstation and the keyboard
2 Konuşma; Kendini ve çevredeki kişileri tanıtma
2 Tourism and Economy
3 İş yeri ile ilgili konular
3 Types of Delivery (INCOTERMS)
3 The mouse, scanning and printing
3 Tourism and Culture
4 Mobile phones and other devices
4 Resmi ortamda istekler
4 Toursim Marketing
4 Types of Payment Methods in Foreign Trade I
5 Yardım teklif etme
5 Data storage
5 Finance and Accounting for Tourism
5 Types of Payment Methods in Foreign Trade II
6 Connectivity and Networks
6 Ethics and Tourism
6 Types of Document in Foreign Trade I
6 Özür, Mazeret, Gereklilik, Zorunluluk
7 Business Communication
7 Miktar, Oran, Yüzdelikler
7 Types of Document in Foreign Trade II
7 Some useful words
8 Hospitality and Tourism
8 Software: The basics
8 Mid-Term Exam - Evaluation
8 Tahmin yapma, Talimat verme
9 Using software: Useful verbs
9 Writing Personal Letters
9 Touristic places in Turkey I
9 Mesleki konularda dinlediğini anlama
10 Touristic places in Turkey II
10 Mesleki konularda dinlediğini anlama
10 Writing Business Letters
10 The control panel and applications
11 Business Correspondence Examples I
11 Presentation of the cities in Turkey I
11 Mesleki konularda dinlediğini anlama
11 Word Processing I
12 Business Correspondence Examples II
12 Presentation of the cities in Turkey II
12 Word Processing II
12 Not alma, Özgeçmiş, İş mektupları
13 Image editing and Graphic design
13 Some useful words I
13 Reading Passages: Marketing, Advertising
13 Zaman, koşul, amaç bildiren bağlaçlar
14 Edilen yapıdaki ifadeler, Zıtlık bildiren ifadeler, Sözlük kullanımı
14 Spreadsheets and Presentation software
14 Reading Passages: Work Matters, Attitudes Towards Money
14 Some useful words II
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Bu dersin sonunda; Öğrenciler;Temel dış ticaret terimlerinin ve kavramlarının İngilizce karşılıklarının bilir, Dış ticaretle ilgili terimleri bilir,.İthalat ve ihracat işlemlerinin süreçlerinin tanır, Teslim ve ödeme şekilleri ile ilgili İngilizce metinlere yorum yapar, Dış ticarette kullanılan belgeleri yorumlayabilir ve İngilizce ile doldurur, İhracat yapan firmaların teklif mektupları ile ithalat yapan firmaların mal talep metinlerinin yazar ve Seçilmiş okuma parçalarını okur, anlar.
1. Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla uygun ortamda kullanabilecektir.
Turizm ile ilgili ilgili terimleri kavrar.
2. Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini ve anlayabildiğini açıklayabilecektir
3.2. Noktalama işaretlerini ve imla kurallarını açıklar
4.2. Zaman, koşul, amaç, süreç ve beklenti ifade eden bağlaçları açıklar
1.1 Gerektiğinde kendisini ve/veya çevresindeki kişilerin özelliklerini açıklar.
Donanım ve yazılım ile ilgili kavramların İngilizce karşılıklarını tanır.
Bilgisayar ile ilgili kullanımları kavrar.
4.1. A (Konuşma) konusunda belirtilen kelime ve yapıları açıklar.
2.3 Dinlediği cümlelerdeki vurgu ve tonlamaları açıklar
4.4 Sözlükten arayıp bulduğu bir kelimenin uygun karşılığını yorumlar
Turizmin ülkeye olumlu ve olumsuz etkilerini hedef dilde ifade eder.
2.1 A (Konuşma) konusunda belirtilen ifadeleri açıklar.
2.2 Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini açıklar
3.3 Mesleği ile ilgili formları, tabloları, şemaları açıklar.
4.3 Okurken karşılaştığı bilmediği kelimelerin anlamlarını cümle yapısından veya konudan tahmin ederek açıklar
3. Mesleği ile ilgili konularda yazabildiğini gösterecektir.
3.1. A (Konuşma) konusunda belirtilen yapı ve kelimeleri açıklar
3.4 Özgeçmiş (Curriculum Vitae) yazar
1.3 Mesleği ile ilgili konularda olasılıkları açıklar ve tahminler yapar.
4. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu ve anlayabildiğini gösterecektir
1.2 İş ve işyeri ile ilgili konuları açıklar.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Bu dersin sonunda; Öğrenciler;Temel dış ticaret terimlerinin ve kavramlarının İngilizce karşılıklarının bilir, Dış ticaretle ilgili terimleri bilir,.İthalat ve ihracat işlemlerinin süreçlerinin tanır, Teslim ve ödeme şekilleri ile ilgili İngilizce metinlere yorum yapar, Dış ticarette kullanılan belgeleri yorumlayabilir ve İngilizce ile doldurur, İhracat yapan firmaların teklif mektupları ile ithalat yapan firmaların mal talep metinlerinin yazar ve Seçilmiş okuma parçalarını okur, anlar. - - - - - - - - - - - - - - -
1. Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla uygun ortamda kullanabilecektir. - - - - - - - - - - - - - - -
Turizm ile ilgili ilgili terimleri kavrar. - - - - - - - - - - - - - - -
2. Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini ve anlayabildiğini açıklayabilecektir - - - - - - - - - - - - - - -
3.2. Noktalama işaretlerini ve imla kurallarını açıklar - - - - - - - - - - - - - - -
4.2. Zaman, koşul, amaç, süreç ve beklenti ifade eden bağlaçları açıklar - - - - - - - - - - - - - - -
1.1 Gerektiğinde kendisini ve/veya çevresindeki kişilerin özelliklerini açıklar. - - - - - - - - - - - 1 - - -
Donanım ve yazılım ile ilgili kavramların İngilizce karşılıklarını tanır. - - - - - - - - - - - - - - -
Bilgisayar ile ilgili kullanımları kavrar. - - - - - - - - - - - - - - -
4.1. A (Konuşma) konusunda belirtilen kelime ve yapıları açıklar. - - - - - - - - - - - - - - -
2.3 Dinlediği cümlelerdeki vurgu ve tonlamaları açıklar - - - - - - - - - - - - - - -
4.4 Sözlükten arayıp bulduğu bir kelimenin uygun karşılığını yorumlar - - - - - - - - - - - - - - -
Turizmin ülkeye olumlu ve olumsuz etkilerini hedef dilde ifade eder. - - - - - - - - - - - - - - -
2.1 A (Konuşma) konusunda belirtilen ifadeleri açıklar. - - - - - - - - - - - - - - -
2.2 Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini açıklar - - - - - - - - - - - - - - -
3.3 Mesleği ile ilgili formları, tabloları, şemaları açıklar. - - - - - - - - - - - - - - -
4.3 Okurken karşılaştığı bilmediği kelimelerin anlamlarını cümle yapısından veya konudan tahmin ederek açıklar - - - - - - - - - - - - - - -
3. Mesleği ile ilgili konularda yazabildiğini gösterecektir. - - - - - - - - - - - - - - -
3.1. A (Konuşma) konusunda belirtilen yapı ve kelimeleri açıklar - - - - - - - - - - - - - - -
3.4 Özgeçmiş (Curriculum Vitae) yazar - - - - - - - - - - - - - - -
1.3 Mesleği ile ilgili konularda olasılıkları açıklar ve tahminler yapar. - - - - - - - - - - - - - - -
4. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu ve anlayabildiğini gösterecektir - - - - - - - - - - - - - - -
1.2 İş ve işyeri ile ilgili konuları açıklar. - - - - - - - - - - - - - - 2