EN
  • Anasayfa
  • SAK102 Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
SAK102 - Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji SAK102 2 2 + 0 6,0 Pdf
Birim Bölüm
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Kamil GÜNEŞ
Ders Veren Öğr. Gör. Burak KESE
Amaç

Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini öğretmek, Toplum birevlerini oluşturan etkileyen sağlık şartları ve uyulması gereken durumları öğretmek

Ders İçeriği

Epidemiyolojinin tanımı, amacı, kullanım alanları, temel kavramlar, gözlemsel araştırma yöntemleri (tanımlayıcı ve analitik—ekolojik, vaka-kontrol, prevalans, insidans), deneysel araştırma yöntemleri (randomize klinik deneyler, saha deneyleri, toplum deneyleri), Halk sağlığının tanımı, amacı, hizmet yöntemleri

Ders Kaynakları emel Epidemiyoloji, Nazan Bingel (çeviren), 1993.
İlgili araştırma, makale ve kitaplar
İnternet, CD ve ilgili diğer kaynaklar
Sabahat TEZCAN, Epidemiyoloji, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı Yayınları, 2009
Açıldığı Öğretim Yılı 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 14 1 14
Önceden planlanmış özel beceriler Vaka Çalışması 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 14 1 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 14 1 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 14 1 14
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 14 1 14
Önceden planlanmış özel beceriler Vaka Çalışması 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 14 1 14
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 14 1 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 14 1 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 14 1 14
Final Final 14 1 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Ödev 1 Ödev 1 14 1 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Ödev 1 Ödev 1 14 1 14
Final Final 14 1 14
Toplam İş Yükü (Saat) 328
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 12,86
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Epidemiyolojinin tanımı
2 Epidemiyolojinin amacı
3 Epidemiyolojinin kullanım alanları
4 Epidemiyolojinin kullanım alanları
5 Epidemiyoloji ile ilgili temel kavramlar
6 Epidemiyolojik araştırmlarda kullanılan kantitatif ölçüler
7 Ara Sınav
8 Epidemiyolojik araştırmalarda kullanılan gözlemsel ölçüler
9 Epidemioyik araştırmalarda kullanılan deneysel yöntemler
10 Randomize Kontrollü Deneyler
11 Epidemiyolojik kavram, ölçülerin planlama fonksiyonuna uygulanması
12 Epidemiyolojik kavram, ölçülerin örgütleme fonksiyonuna uygulanması
13 Epidemiyolojik kavram, ölçülerin yönlendirme fonksiyonuna uygulanması - Epidemiyolojik kavram, ölçülerin denetim fonksiyonuna uygulanması
14 Final Sınavına Hazırlık
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme.
Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanma.
Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olma.
Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma ve uygulama.
Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olma.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme. - - - - - - - - - - - - - - -
Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanma. - - - - - - - - - - - - - - -
Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olma. - - - - - - - - - - - - - - -
Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma ve uygulama. - - - - - - - - - - - - - - -
Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olma. - - - - - - - - - - - - - - -