EN
  • Anasayfa
  • MOS106 Araştırma Teknikleri ve Seminer (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
MOS106 - Araştırma Teknikleri ve Seminer
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Araştırma Teknikleri ve Seminer MOS106 1 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüzyüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Osman ÖZDAMAR
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Özgür SAYIN
Amaç

Öğrencinin araştırma sürecini tanıması, bu süreçte uygulanacak adımları ve neler yapılması gerektiğini bilmesi ve sonuçta araştırmasını genel kurallar çerçevesinde raporlandırması

Ders İçeriği

Araştırma sürecini bilmek, araştırma sonucu elde edilen bilgileri yorumlayabilmek, genel ve etik kurallar çerçevesinde araştırmayı raporlandırmak

Ders Kaynakları ARIKAN, Rauf. (2005). Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Ankara3. KAPTAN, Saim. (1977). Bilimsel Araştırma Teknikleri, Ankara.
KARASAR, Niyazi. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 1 5
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 1 5
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 8 1 8
Final Final 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 8 1 8
Final Final 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 102
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Temel kavram ilke ve yaklaşımlar
2 Araştırma teknik ve yöntemleri
3 Araştırma teknik ve yöntemleri
4 Araştırma teknik ve yöntemleri
5 Araştırma yapılması
6 Verilerin toplanması
7 Verilerin istatistiksel çözümleme yöntemleri
8 Ara sınav
8 Vize sınavı, Verilerin istatistiksel çözümleme yöntemler
9 Verilerin istatistiksel çözümlemelerinin yapılması
10 Verilerin değerlendirilmesi
11 Raporun hazırlanması
12 Raporun tamamlanması
13 Seminerin sunumu ve tartışma
14 Seminerin sunumu ve tartışma
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Kaynak gösterme yöntemleri çerçevesinde Kaynakçayı yapılandırır
Bilimsel araştırma yaparken kütüphane, internet, laboratuar, görsel ve yazılı kaynakları en verimli şekilde nasıl kullanacağını belirler
Bilimsel araştırmaları çıkartarak rapor eder.(Tez, makale, proje vb.)
Bilimsel yazım kurallarına uygun rapor yazabilme
Öğrenciler literatür tarayabilecek ve atıf yapabileceklerdir.
Hipotez, kuram, bilimsel yasa, olgu, gözlem, tümevarım, tümdengelim gibi temel bilimsel kavramları ifade eder
Bilgi ve bilim kavramlarını tanımlar
Öğrenciler, alanları ile ilgili bir araştırma önerisi yazabileceklerdir
Öğrenciler, bilimsel araştırma süreci hakkında bilgi sahibi olacaklardır
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Kaynak gösterme yöntemleri çerçevesinde Kaynakçayı yapılandırır - - - - - - - - - - - - - - -
Bilimsel araştırma yaparken kütüphane, internet, laboratuar, görsel ve yazılı kaynakları en verimli şekilde nasıl kullanacağını belirler - - - - - - - - - - - - - - -
Bilimsel araştırmaları çıkartarak rapor eder.(Tez, makale, proje vb.) - - - - - - - - - - - - - - -
Bilimsel yazım kurallarına uygun rapor yazabilme - - - - - - - - - - - - - - -
Öğrenciler literatür tarayabilecek ve atıf yapabileceklerdir. - - - - - - - - - - - - - - -
Hipotez, kuram, bilimsel yasa, olgu, gözlem, tümevarım, tümdengelim gibi temel bilimsel kavramları ifade eder - - - - - - - - - - - - - - -
Bilgi ve bilim kavramlarını tanımlar - - - - - - - - - - - - - - -
Öğrenciler, alanları ile ilgili bir araştırma önerisi yazabileceklerdir - - - - - - - - - - - - - - -
Öğrenciler, bilimsel araştırma süreci hakkında bilgi sahibi olacaklardır - - - - - - - - - - - - - - -