EN
  • Anasayfa
  • MOS215 Kariyer Planlama ve Geliştirme (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
MOS215 - Kariyer Planlama ve Geliştirme
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Kariyer Planlama ve Geliştirme MOS215 1 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze- Anlatım. Soru-Cevap. Tartışma.
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Önder GÜRSEL
Ders Veren
Amaç

Kariyerinin keşif aşamasında olan öğrencilere doğru bir kariyer planlama yapabilmeleri ve kurma aşamasından itibaren kariyerlerini geliştirmek için ihtiyaç duyabilecekleri bilgi düzeyine ulaşmaları amaçlanmaktadır.

Ders İçeriği

Bu derste kariyer planlama ve geliştirme ile ilişkili kavramları, kariyer yönetimi uygulamaları ve araçları, kariyer devreleri ve kariyer sorunları ve çözümleri ile ilgili konulara değinilecektir.

Ders Kaynakları Yasemin Özdemir(2005), Kariyer Yönetimi Ders Notları, Sakarya, Kitabevi, Sakarya.
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 1 2
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 1 2
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 4 8
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 4 8
Final Final 1 1 1
Kısa Sınav 1 Kısa Sınav 1 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ödev 1 Ödev 1 2 1 2
Ödev 1 Ödev 1 2 1 2
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Kısa Sınav 1 Kısa Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 82
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,22
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kariyer ile ilgili tanımlar Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer
2 Kariyer ile ilişkili kavramsal çerçeve Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer
3 Kariyer geliştirme kuramları Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer
4 Kariyer yönetim uygulamaları Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer
5 Kariyer yönetim araçları Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer
6 Kariyer sorunları Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer
7 Aday sağlama yolları Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer
8 Ara Sınav- Aday Sağlama Yolları Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer
9 İş arama kanalları Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer
10 CV hazırlama ve iş görüşmesi Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer
12 Yeni kariyer yaklaşımları Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer
13 Girişimcilik ve kariyer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer
14 Genel değerlendirme Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Literatürdeki kariyer yönetimi uygulamalarını ve işletmelerdeki mevcut durumu karşılaştırır. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Öğrenciler iş başvurusu, niyet mektubu, özgeçmiş vb. belgeleri hazırlar. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Modern kariyer yönetimi uygulamalarının bireye ve işletmeye katkılarını sorgular. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Öğrenciler kariyer planlamasının yöntem ve tekniklerini kullanır ve karakter özelliklerinin meslek seçimine etkilerini tartışır. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Kariyer yönetimini bireysel ve örgütsel boyutta ilişkilendirir. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Kariyer yönetimini bireysel ve örgütsel boyutta ilişkilendirir. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Geleneksel ve modern kariyer yönetimi uygulamalarını değerlendirerek karşılaştırır. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Modern kariyer yönetimi uygulamalarının bireye ve işletmeye katkılarını sorgular. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Literatürdeki kariyer yönetimi uygulamalarını ve işletmelerdeki mevcut durumu karşılaştırır. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Öğrendiklerine göre kariyerlerinin keşif aşamasını daha iyi değerlendirirler. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Geleneksel ve modern kariyer yönetimi uygulamalarını değerlendirerek karşılaştırır Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Modern kariyer yönetimi uygulamalarının bireye ve işletmeye katkılarını sorgular. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Literatürdeki kariyer yönetimi uygulamalarını ve işletmelerdeki mevcut durumu karşılaştırır. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Öğrendiklerinden hareketle kariyerinin keşif aşamasını daha iyi değerlendirerek doğru CV hazırlar. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Kariyer yönetimini bireysel ve örgütsel boyutta ilişkilendirir. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Geleneksel ve modern kariyer yönetimi uygulamalarını değerlendirerek karşılaştırır Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Modern kariyer yönetimi uygulamalarının bireye ve işletmeye katkılarını sorgular. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Literatürdeki kariyer yönetimi uygulamalarını ve işletmelerdeki mevcut durumu karşılaştırır. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Öğrendiklerinden hareketle kariyerinin keşif aşamasını daha iyi değerlendirerek doğru CV hazırlar. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Kariyer yönetimini bireysel ve örgütsel boyutta ilişkilendirir. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Geleneksel ve modern kariyer yönetimi uygulamalarını değerlendirerek karşılaştırır Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Modern kariyer yönetimi uygulamalarının bireye ve işletmeye katkılarını sorgular. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Literatürdeki kariyer yönetimi uygulamalarını ve işletmelerdeki mevcut durumu karşılaştırır. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Öğrendiklerinden hareketle kariyerinin keşif aşamasını daha iyi değerlendirerek doğru CV hazırlar. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Öğrendiklerinden hareketle kariyerinin keşif aşamasını daha iyi değerlendirerek doğru CV hazırlar Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Literatürdeki kariyer yönetimi uygulamalarını ve işletmelerdeki mevcut durumu karşılaştırır. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Modern kariyer yönetimi uygulamalarının bireye ve işletmeye katkılarını sorgular Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Geleneksel ve modern kariyer yönetimi uygulamalarını değerlendirerek karşılaştırır Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Kariyer yönetimini bireysel ve örgütsel boyutta ilişkilendirir. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Seminer Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Literatürdeki kariyer yönetimi uygulamalarını ve işletmelerdeki mevcut durumu karşılaştırır. - - - - - - - - - - - - - - -
Öğrenciler iş başvurusu, niyet mektubu, özgeçmiş vb. belgeleri hazırlar. - - - - - - - - - - - - - - -
Modern kariyer yönetimi uygulamalarının bireye ve işletmeye katkılarını sorgular. - - - - - - - - - - - - - - -
Öğrenciler kariyer planlamasının yöntem ve tekniklerini kullanır ve karakter özelliklerinin meslek seçimine etkilerini tartışır. - - - - - - - - - - - - - - -
Kariyer yönetimini bireysel ve örgütsel boyutta ilişkilendirir. - - - - - - - - - - - - - - -
Kariyer yönetimini bireysel ve örgütsel boyutta ilişkilendirir. - - - - - - - - - - - - - - -
Geleneksel ve modern kariyer yönetimi uygulamalarını değerlendirerek karşılaştırır. - - - - - - - - - - - - - - -
Modern kariyer yönetimi uygulamalarının bireye ve işletmeye katkılarını sorgular. - - - - - - - - - - - - - - -
Literatürdeki kariyer yönetimi uygulamalarını ve işletmelerdeki mevcut durumu karşılaştırır. - - - - - - - - - - - - - - -
Öğrendiklerine göre kariyerlerinin keşif aşamasını daha iyi değerlendirirler. - - - - - - - - - - - - - - -
Geleneksel ve modern kariyer yönetimi uygulamalarını değerlendirerek karşılaştırır - - - - - - - - - - - - - - -
Modern kariyer yönetimi uygulamalarının bireye ve işletmeye katkılarını sorgular. - - - - - - - - - - - - - - -
Literatürdeki kariyer yönetimi uygulamalarını ve işletmelerdeki mevcut durumu karşılaştırır. - - - - - - - - - - - - - - -
Öğrendiklerinden hareketle kariyerinin keşif aşamasını daha iyi değerlendirerek doğru CV hazırlar. - - - - - - - - - - - - - - -
Kariyer yönetimini bireysel ve örgütsel boyutta ilişkilendirir. - - - - - - - - - - - - - - -
Geleneksel ve modern kariyer yönetimi uygulamalarını değerlendirerek karşılaştırır - - - - - - - - - - - - - - -
Modern kariyer yönetimi uygulamalarının bireye ve işletmeye katkılarını sorgular. - - - - - - - - - - - - - - -
Literatürdeki kariyer yönetimi uygulamalarını ve işletmelerdeki mevcut durumu karşılaştırır. - - - - - - - - - - - - - - -
Öğrendiklerinden hareketle kariyerinin keşif aşamasını daha iyi değerlendirerek doğru CV hazırlar. - - - - - - - - - - - - - - -
Kariyer yönetimini bireysel ve örgütsel boyutta ilişkilendirir. - - - - - - - - - - - - - - -
Geleneksel ve modern kariyer yönetimi uygulamalarını değerlendirerek karşılaştırır - - - - - - - - - - - - - - -
Modern kariyer yönetimi uygulamalarının bireye ve işletmeye katkılarını sorgular. - - - - - - - - - - - - - - -
Literatürdeki kariyer yönetimi uygulamalarını ve işletmelerdeki mevcut durumu karşılaştırır. - - - - - - - - - - - - - - -
Öğrendiklerinden hareketle kariyerinin keşif aşamasını daha iyi değerlendirerek doğru CV hazırlar. - - - - - - - - - - - - - - -
Öğrendiklerinden hareketle kariyerinin keşif aşamasını daha iyi değerlendirerek doğru CV hazırlar - - - - - - - - - - - - - - -
Literatürdeki kariyer yönetimi uygulamalarını ve işletmelerdeki mevcut durumu karşılaştırır. - - - - - - - - - - - - - - -
Modern kariyer yönetimi uygulamalarının bireye ve işletmeye katkılarını sorgular - - - - - - - - - - - - - - -
Geleneksel ve modern kariyer yönetimi uygulamalarını değerlendirerek karşılaştırır - - - - - - - - - - - - - - -
Kariyer yönetimini bireysel ve örgütsel boyutta ilişkilendirir. - - - - - - - - - - - - - - -