EN
  • Anasayfa
  • HUK117 Temel Hukuk (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
HUK117 - Temel Hukuk
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Temel Hukuk HUK117 1 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze Eğitim
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Sinan GÖÇMEN
Ders Veren Öğr. Gör. Sinan GÖÇMEN
Amaç

Bu dersin amacı, öğrencilerin, hukukun Temel ilkeleri ve Kavramlarını anlama, öğrenme ve değerlendirme yetisini kazandırmaktır.

Ders İçeriği

Toplum hayatı, hukukun toplumdaki fonksiyonu,, Hukuk Düzeni Hukuk sistemleri, Hukuk alanındaki yaptırımlar, Kamu ve Özel Hukuk dalları, Hukukun kaynakları, Hukukun uygulanması,Kişilik,Sorumluluk hukuk kurallarının sınıflandırılması, hak kavramı, hukuk normları hiyerarşisi, hukukta yorum metodları, kanun yapmada metodlar, yargı kararları hakkında açıklamalarda bulunmak

Ders Kaynakları Aydın AYBAY, Rona AYBAY, Hukuka Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012.
Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş,Ekin Yayın, 2012.
Hukukun Temel Kavramları, Kemal Gözler; Genel Hukuk, Müjdat Şakar
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 14 1 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 14 1 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 14 3 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 14 3 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 8 1 8
Final Final 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 8 1 8
Final Final 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 260
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,20
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Hukukun Bilgi Kaynakları
2 Toplumsal Düzen Kuralları
3 Hukukun Kaynakları
4 Hukukun Dalları
5 Yargı Örgütü
6 Dava Türleri ve Hukuk Kurallarının Uygulanması
7 Hukuki Olaylar, Fiiller ve İşlemler
8 Ara Sınav, Kişilik Kavramı
8 Ara Sınav
9 Hak Kavramı
10 Müeyyide Kavramı
11 Sorumluluk Kavramı
12 Borç Kavramı
13 Mülkiyet Kavramı
14 Miras Kavramı
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Hukuk tanımlaması ve hukuku kurallarının genel yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
Adalet, hakkaniyet ve eşitlik olgularının hukuk açısından önemini kavrar.
Toplumu düzenleyen kurallar ile hukuku kuralları hakkında ayrımı bilir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Hukuk tanımlaması ve hukuku kurallarının genel yapısı hakkında bilgi sahibi olur. - - - - - - - - - - - - - - -
Adalet, hakkaniyet ve eşitlik olgularının hukuk açısından önemini kavrar. - - - - - - - - - - - - - - -
Toplumu düzenleyen kurallar ile hukuku kuralları hakkında ayrımı bilir. - - - - - - - - - - - - - - -