EN
  • Anasayfa
  • SAK229 İdare Hukuku (2021 - 2022 / 3. Yarıyıl)
  • EN
SAK229 - İdare Hukuku
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İdare Hukuku SAK229 3 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze Eğitim
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yunus DÜGER
Ders Veren
Amaç

Devlet yapısının yanı sıra devlet-birey ilişkilerinin somut bir şekilde klasik idare hukuku kuramları, öğretideki yeni anlayışlar, mevzuattaki değişiklikler ve yargı kararlarından yeni örnekler ışığında öğrencilere aktarılması.

Ders İçeriği

Bu derste, idare kavramı tanımlanmakta ve Türk idari teşkilatının unsurları ve özellikleri üzerinde durulmaktadır. Gerek merkezden yönetim, gerekse yerinden yönetim esaslarına ait unsurlar, son yasal değişiklikler de göz önünde tutularak öğrencilere aktarılmaktadır. Ayrıca, kamu personeli kavramı ve buna bağlı hak ve yükümlülükler ile disiplin hukuku da Danıştay kararları ışığında incelenmektedir. Kamu malı kavramı tanımlanmakta, kamu mallarının hukuki rejimi ve yararlanma usulleri anlatılmaktadır.

Ders Kaynakları Kısa İdare Hukuku, Kemal Gözler; İdare Hukuku, Bilal Canatan; Yönetim Hukuku, Şeref Gözübüyük
Açıldığı Öğretim Yılı 2015 - 2016 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 14 2 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 14 2 28
Önceden planlanmış özel beceriler Özel Destek / Yapısal Örnekler 14 1 14
Önceden planlanmış özel beceriler Özel Destek / Yapısal Örnekler 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 14 1 14
Final Final 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Final Final 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 172
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 6,75
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 İdare Kavramı
2 İdare Hukukunun Genel Özellikleri
3 İdari Teşkilata Hakim olan Temel İlkeler
4 Türk İdari Teşkilatı
5 İdari İşlemler
6 Düzenleyici İşlemler
7 İdarenin Faaliyetleri
8 Ara Sınav
8 Ara Sınav, Kamu Hizmeti
9 Kamu Görevlileri
10 Kamu Malları
11 İdarenin Sorumluluğu
12 İdarenin Denetlenmesi
13 İdari Yargı Örgütü
14 İdari Yargıda Dava Türleri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Türk İdari Teşkilatının Öğrenilmesi
Türk İdari Yargı Teşkilatı Hakkında Genel Bilgi Edinilmesi
İdare ve İdare Hukuku Temel Kavramlarının Öğrenilmesi
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Türk İdari Teşkilatının Öğrenilmesi - - - - - - - - - - - - - - -
Türk İdari Yargı Teşkilatı Hakkında Genel Bilgi Edinilmesi - - - - - - - - - - - - - - -
İdare ve İdare Hukuku Temel Kavramlarının Öğrenilmesi - - - - - - - - - - - - - - -