EN
  • Anasayfa
  • SAK105 Sağlık Sosyolojisi (2021 - 2022 / 3. Yarıyıl)
  • EN
SAK105 - Sağlık Sosyolojisi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Sağlık Sosyolojisi SAK105 3 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Sinan GÖÇMEN
Ders Veren
Amaç

Bu dersin amacı, sağlık sosyolojisi alanındaki temel bilgileri ve sağlığın sosyal belirleyicilerini öğretmektir. Programda öğrencilerin kültür, göç, toplumsal cinsiyet, eşitsizlikler, sağlık ve hastalık kavramlarını öğrenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca sağlık sosyolojisi alanında kullanılabilecek kalitatif araştırma tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. Program sonunda öğrencilerin toplumun sağlığını belirleyen sosyal faktörleri tanımlayabilme ve analiz edebilme yetisine kavuşmaları amaçlanmaktadır

Ders İçeriği

Bu ders sağlık ve hastalığa yönelik ekonomik ve sosyal açıklamalar yapmaktadır.

Ders Kaynakları Zafer ZİRHİNLİOĞLU, Sağlık Sosyolojisi, Nobel Yayıncılık, Aankara, 2012
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2018 - 2019 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ödev 1 Ödev 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 73
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 2,86
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Toplumun Tanımlanması, Sosyal Belirleyiciler,Sağlık Sosyolojisinin Tanımı, Konusu ve Kapsamı
2 Sosyolojide Temel Kuramlar, Sağlık Sosyolojisinin Yöntemi
3 Medikal Sosyoloji
4 Hastalık ve sağlık kavramları, Kültür ve Sağlık - Örf ve Adetler, Dini İnançlar, Ahlak ve Zihniyet
5 Sosyal Eşitsizlikler ve Sağlık, Nüfus Yapısı ve Sağlık, Aile Yapısı ve Sağlık
6 Toplumsal Değişim ve Sağlık, Kent Hayatı ve Sağlık, Sosyal Sınıflar ve Sağlık
7 Ara İmtihan
8 Toplumsal Cinsiyet
9 Göç ve Sağlık
10 Sosyolojik Araştırma Teknikleri
11 Gözlemsel çalışmalar
12 Derinlemesine görüşmeler
13 Odak grup görüşmeleri
14 Sanayileşmenin Doğurduğu Meslek Hastalıkları,Sağlık Sistemini Etkileyen Ekonomik Faktörler
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Kültür, toplumsal cinsiyet ve toplumsal sağlık kavramlarını bilir
Sağlık sosyolojisi ile ilgili temel kuramsal bilgileri bilir
Sağlığın sosyal belirleyicileri ile ilgili temel kuramsal bilgileri bilir
Kalitatif araştırmalar ve analiz yöntemlerini bilir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Kültür, toplumsal cinsiyet ve toplumsal sağlık kavramlarını bilir - - - - - - - - - - - - - - -
Sağlık sosyolojisi ile ilgili temel kuramsal bilgileri bilir - - - - - - - - - - - - - - -
Sağlığın sosyal belirleyicileri ile ilgili temel kuramsal bilgileri bilir - - - - - - - - - - - - - - -
Kalitatif araştırmalar ve analiz yöntemlerini bilir - - - - - - - - - - - - - - -