• Anasayfa
  • KIM213 Organik Kimya Laboratuvarı I (2021 - 2022 / 3. Yarıyıl)
  • EN
KIM213 - Organik Kimya Laboratuvarı I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Organik Kimya Laboratuvarı I KIM213 3 0 + 4 6,0 Pdf
Birim Bölüm
KİMYA
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Bilge EREN
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Sedat TÜRE
Amaç

Bilimsel çalışma basamaklarının öğrenilerek laboratuvarda çalışma bilincinin oluşturulması. Organik Kimya dersinde edinilen teorik bilgilerin laboratuvar ortamında deneysel olarak test etme imkanının sağlanması.

Ders İçeriği

Deney düzeneği kurma, erime noktası tayini, kristallendirme, damıtma, ekstraksiyon, asidik bazik türlerin ayrılması, birer çeşit alkan, alken, alkin, alkol, eter, alkil halojenür, karboksilik asit, ester sentezi, ve saflaştırılarak tanınması.

Ders Kaynakları Ender Erdik, Denel organik kimya, Ankara Üniversitesi yayınları
Ender Erdik, Denel organik kimya, Ankara Üniversitesi yayınları
Organik kimya laboratuvarı ders notları, Bilecik Üniversitesi FEF, Kimya Bölümü, 2012
Solomons,T.W. Graham, Fryhle, Craig B., Çeviri Editörleri Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır, "Organik Kimya", Litteratür Yayıncılık,2002.
Zor, D.L., "Temel Organik Kimya", Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırmalar Yayınları Vakfı, No: 61, 1988.
Açıldığı Öğretim Yılı 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 20
Uygulama 1 40
Toplam 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %40
Toplam %40
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %40
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 4 14 56
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 4 14 56
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Uygulama 1 Uygulama 1 20 1 20
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Uygulama 1 Uygulama 1 20 1 20
Final Final 25 1 25
Toplam İş Yükü (Saat) 288
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 11,29
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Genel laboratuvar işlemleri ve organik laboratuvar araçlarının tanıtımı
2 Kristallendirme ,süblimleştirme ve damıtma
3 Erime ve kaynama noktası tayini, ekstraksiyon ile asidik bazik türlerin ayrılması
4 UV-Vis, IR ve NMR spekroskopileri ve spektrum yorumlama
5 Alkanlar, Alkenler (Metan Sentezi ve Etilen Sentezi)
6 Alkinler (Asetilen Sentezi)
7 Alkoller (İyodoform Sentezi ve/veya Allil alkol sentezi)
8 Arasınav
9 Alkil Halojenürler (Tert-Bütil Klorür Sentezi ve/veya n-Bütil klorür sentezi)
10 Eterler (Dietileter Sentezi)
11 Karboksilli Asitler (Formik Asit Sentezi/ Adipik Asit Sentezi/ Benzoik Asit Sentezi)
12 Esterler (Etil Asetat Sentezi)
13 Telafi deneyleri
14 Telafi deneyleri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Spektroskopik yöntemleri kullanarak organik maddeleri analiz edebilir ve elde edilen spektrumları yorumlayabilir.
Organik bileşikleri sınıflandırabilir
Sentezlediği organik maddeleri saflaştırabilir, tanıma tepkimeleri uygulayarak ayırdedebilir.
Deney düzeneği kurma, güvenliğini sağlama, yaptığı deneyleri raporlaştırma gibi laboratuvar çalışma disiplinlerini öğrenir.
Genel sentez basamaklarını uygulayarak temel organik bileşikler sentez edebilir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Spektroskopik yöntemleri kullanarak organik maddeleri analiz edebilir ve elde edilen spektrumları yorumlayabilir. - - - - - - - - - - - - -
Organik bileşikleri sınıflandırabilir - - - - - - - - - - - - -
Sentezlediği organik maddeleri saflaştırabilir, tanıma tepkimeleri uygulayarak ayırdedebilir. - - - - - - - - - - - - -
Deney düzeneği kurma, güvenliğini sağlama, yaptığı deneyleri raporlaştırma gibi laboratuvar çalışma disiplinlerini öğrenir. - - - - - - - - - - - - -
Genel sentez basamaklarını uygulayarak temel organik bileşikler sentez edebilir. - - - - - - - - - - - - -