• Anasayfa
  • KIM215 Kimyacılar İçin Matematik (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
KIM215 - Kimyacılar İçin Matematik
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Kimyacılar İçin Matematik KIM215 3 2 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
KİMYA
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sedat TÜRE
Ders Veren
Amaç

Öğrencinin, matematiğin ana prensip ve kavramlarını anlamasını sağlamak ve özel olarak da fizikokimya için bir temel oluşturmak.

Ders İçeriği

Koordinat sistemleri. Fonksiyonlar ve grafikler. Logaritma ve özellikleri. Diferansiyel hesap : tek ve çok değişkenli fonksiyonlar. İntegral hesap : belirli ve belirsiz integral; integral alma metotları; belirli integrallerin uygulamaları; çok katlı integraller. Diferansiyel denklemler : adi diferansiyel denklemler ve çözümleri. Sayısal metotlar : Newton-Raphson metodu; sayısal integrasyon.

Ders Kaynakları Barrante, J.R., Applied Mathematics for Physical Chemistry, Prentice-Hall, 
Hirst, D.M., Mathematics for Chemists, MacMillan, London, 1976.
Açıldığı Öğretim Yılı 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 5 2 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 14 1 14
Final Final 18 1 18
Toplam İş Yükü (Saat) 98
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,84
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Giriş, uluslararası birim sistemi (SI), anlamlı sayılar.
2 Logaritma ve Antilogaritma
3 Koordinat Sistemleri
4 Fonksiyonlar ve Grafikler
5 Kalibrasyon Grafikleri
6 Türev
7 Tek değişkenli fonksiyonların türevi
8 Kısmi türev ve türevin geometrik anlamı
9 Ara sınav
10 Diferansiyel eşitlikler
11 Tam ve tam olmayan diferansiyel
12 Dönüm noktaları, maksimum, minimum ve bükülme noktaları
13 Türev ve diferansiyelin kimyadaki uygulamaları
14 Türev ve diferansiyelin kimyadaki uygulamaları
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Bir fonksiyonun limit ve türevini alır.
Türev ve integrali kimyasal hesaplamalarda kullanabilir.
Kartezyen, silindirik ve küresel koordinat sistemlerini bilir.
Önemli integrasyon yöntemlerini ve integrasyon uygulamalarını bilir.
Verilerin grafikle gösterilmesini bilir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Bir fonksiyonun limit ve türevini alır. - - - - - - - - - - - - -
Türev ve integrali kimyasal hesaplamalarda kullanabilir. - - - - - - - - - - - - -
Kartezyen, silindirik ve küresel koordinat sistemlerini bilir. - - - - - - - - - - - - -
Önemli integrasyon yöntemlerini ve integrasyon uygulamalarını bilir. - - - - - - - - - - - - -
Verilerin grafikle gösterilmesini bilir. - - - - - - - - - - - - -