• Anasayfa
  • KIM216 Enstrumental Analiz (2021 - 2022 / 4. Yarıyıl)
  • EN
KIM216 - Enstrumental Analiz
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Enstrumental Analiz KIM216 4 4 + 0 6,0 Pdf
Birim Bölüm
KİMYA
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SEVİNÇ Dr. Öğr. Üyesi Sedat TÜRE
Ders Veren
Amaç

Kimya bölümünde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak maddenin bileşimi yapısı hakkında nicel ve nitel bilgi toplayabilmek için analizler yapabilmek, bunun için modern cihazlar hakkında teorik bilgileri ve çeşitli örneklerin nasıl analiz edileceğini öğrenmek, karşılaşılan problemlerin aletli analiz tekniklerinden hangisi/hangileri ile çözümlendirilebileceği yargısına varabilmek, öğrencilerin bu bağlamda endüstri koşulları ve ihtiyaçlarına göre hazırlıklı ve donanımlı olarak yetiştirilmesidir.

Ders İçeriği

Giriş, analiz teknikleri, modern spektroskopik teknikler, madde ışın etkileşmesi, absorpsiyon konuları, UV-vis. spektroskopisi, Atomik absorpsiyon spektroskopisi ve benzer teknikler, Atomik absorpsiyon cihazı, girişimler ve düzeltme sistemleri. Plazma spektroskopisi; cihazı ve girişimler. Infrared spektroskopisi; cihazı ve teorisi, IR spektrumlarının yorumlanması. NMR spektroskopisi; cihazı ve teorisi, NMR spektrumlarının yorumlanması. Kütle spektrometresi ve teorisi, kütle spektrumlarının yorumlanması. Kromatografik metotların teorisi spekturumların yorumlanması ve uygulamaları. Termal Yöntemler

Ders Kaynakları http://www.akademisyenim.net üzerinde e-ders
Enstrumantal Analiz İlkeleri, Skoog-Holler-Nieman: Esma Kılıç, Fitnat Köseoğlu, Hamza Yılmaz (Çeviri editörleri), Bilim yayıncılık, Ankara, 2000.
Enstrumantal Analiz İlkeleri, Skoog-Holler-Nieman: Esma Kılıç, Fitnat Köseoğlu, Hamza Yılmaz (Çeviri editörleri), Bilim yayıncılık, Ankara, 2000.
Enstrumantal Analiz İlkeleri, Skoog-Holler-Nieman: Esma Kılıç, Fitnat Köseoğlu, Hamza Yılmaz (Çeviri editörleri), Bilim yayıncılık, Ankara, 2000.
Açıldığı Öğretim Yılı 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 5 2 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 5 2 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Final Final 20 1 20
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 16 1 16
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 16 1 16
Final Final 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 288
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 11,29
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Giriş, Enstrümental yöntemlerin sınıflandırılması, Yöntem seçimi
2 Enstrümental yöntemlerin kalibrasyonu, Yöntemin Geçerliliği
3 Elektromanyetik Işıma, Işığın Dalga ve Tanecik Özellikleri, Spektrometrik yöntemlere giriş
4 Optik cihazların bileşenleri
5 Optik atomik spektrometriye giriş, Atomik absorpsiyon ve atomik floresans spektrometri
6 Atomik emisyon spektrometri
7 Atomik kütle spektrometri ve Moleküler Kütle Spektrometri
8 Ara Sınav
9 Moleküler spektroskopiye giriş, Beer yasası, UV / Görünür bölge moleküler absorpsiyonu.
10 Moleküler Floresans, Fosforesans ve Kemilüminesans Spektrometri
11 İnfrared Absorpsiyon Spektroskopi ve Nükleer manyetik rezonans spektroskopiye giriş.
12 Ayırma yöntemlerine giriş, kromatografi kavramı ve gaz kromatografisi
13 Yüksek performanslı sıvı ve süper kritik akışkan kromatografisi, kapiler elektroforeze giriş
14 Termal Analiz Yöntemleri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Bilinmeyen bir numuneyi tanımada teknik türlerini seçer
Spektrometrik yöntemleri ve kullanımları hakkında bilgi sahibi olmak
Kromatografik teknikler ve bunların kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak
Farklı spektrometrik ve kromatografik yöntemlerden elde ettiği bilgileri kendi alanındaki çalışmalar için analiz ve sentez edebilme becerisi kazanmak
Spektroskopik, kromatografik ve diğer analiz tekniklerini uygular
Tekniklerinin uygulanışı sırasında ortaya çıkan aletsel sorunları çözer
Bu teknikler yardımıyla elde edilen sonuçları yorumlar
Enstrümental yöntem seçimi ve kalibrasyonu hakkında bilgi sahibi olmak
Öğrenilen tekniklerle ilgili yenilikleri takip etmek ve bunları uygulamaya geçirmek
Aletli analiz tekniklerini bilir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Bilinmeyen bir numuneyi tanımada teknik türlerini seçer - - - - - - - - - - - - -
Spektrometrik yöntemleri ve kullanımları hakkında bilgi sahibi olmak - - - - - - - - - - - - -
Kromatografik teknikler ve bunların kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak - - - - - - - - - - - - -
Farklı spektrometrik ve kromatografik yöntemlerden elde ettiği bilgileri kendi alanındaki çalışmalar için analiz ve sentez edebilme becerisi kazanmak - - - - - - - - - - - - -
Spektroskopik, kromatografik ve diğer analiz tekniklerini uygular - - - - - - - - - - - - -
Tekniklerinin uygulanışı sırasında ortaya çıkan aletsel sorunları çözer - - - - - - - - - - - - -
Bu teknikler yardımıyla elde edilen sonuçları yorumlar - - - - - - - - - - - - -
Enstrümental yöntem seçimi ve kalibrasyonu hakkında bilgi sahibi olmak - - - - - - - - - - - - -
Öğrenilen tekniklerle ilgili yenilikleri takip etmek ve bunları uygulamaya geçirmek - - - - - - - - - - - - -
Aletli analiz tekniklerini bilir - - - - - - - - - - - - -