• Anasayfa
  • KIM307 Fizikokimya Laboratuvarı I (2021 - 2022 / 5. Yarıyıl)
  • EN
KIM307 - Fizikokimya Laboratuvarı I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Fizikokimya Laboratuvarı I KIM307 5 0 + 4 6,0 Pdf
Birim Bölüm
KİMYA
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SEVİNÇ
Ders Veren
Amaç

Kimya öğrencilerine fizikokimyanın temel konularını deney yaparak anlayabilmesi için gerekli bilgi ve kavramları kazandırmak.

Ders İçeriği

Deneylerle ilgili teorik bilgi verilmesi; Fizikokimya laboratuarı I için ön hazırlık ve laboratuar işleyişi hakkında bilgi; Boyle-Mariotte kanunu yardımıyla atmosferik basıncın ve Charles-Gay Lussac kanunu yardımıyla mutlak sıfırın belirlenmesi; Saf maddelerin yüzey ve arayüzey gerilimlerinin, çözeltilerin yüzey gerilim büyüklüklerinin tayini; Saf bir maddenin viskozitesinin belirlenmesi ve sıcaklığa bağımlılığı; Su buharı destilasyonu ile molekül ağırlığı tayini; Asetik asitin aktif karbon ile adsorpsiyonu; Bir maddenin iki çözücü arasındaki dağılımı; Suyun elektrolizi: Faraday sabiti ve Avogadro sayısının tayini; Monomoleküler yüzey filmlerin kalınlığı ve molekül alanının hesaplanması; Ebülyoskopi yömtemi ile molekül ağırlığı tayini.

Ders Kaynakları A. Gürses, S. Bayrakçeken, Deneysel Fizikokimya, Kültür ve Eğitim Vakfı yayınları, Erzurum 1996
A.M Halpern,. Deneysel Fizikokimya. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 1997.
Bilecik şey Edebali Üniversitesi Fizikokimya Lab Föyü
P. W. Atkins, Fizikokimya. Ankara, Bilim Yayıncılık, 2001.
Açıldığı Öğretim Yılı 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 14 70
Uygulama 1 Uygulama 1 8 1 8
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 140
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 5,49
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Deneylerle ilgili teorik bilgi verilmesi
2 Fizikokimya laboratuarı I için ön hazırlık ve laboratuar işleyişi hakkında bilgi
3 Boyle-Mariotte kanunu yardımıyla atmosferik basıncın ve Charles-Gay Lussac kanunu yardımıyla mutlak sıfırın belirlenmesi
4 Saf bir maddenin viskozitesinin belirlenmesi ve sıcaklığa bağımlılığı
5 Sıvıların kırılma indisi ve moleküler kırılma
6 Bir sıvının gizli buharlaşma entalpisi ve kohezif enerji yoğunluğunun belirlenmesi
7 Kriyoskopi yöntemi ile molekül ağırlığı tayini
8 Bir maddenin iki çözücü arasındaki dağılımı
9 Sulu çözeltilerde kısmi molar hacimlerin belirlenmesi
10 ARASINAV
11 Kalorimetre bombası
12 Sıvılarda moleküler difüzyon katsayısının ölçülmesi
13 Telafi Deneyleri
14 Telafi Deneyleri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Bir sıvının gizli buharlaşma entalpisi ve kohezif enerji yoğunluğunun belirlenmesibelirler
Gazların basınç-hacim, sıcaklık-hacim ve sıcaklık-basınç değişimlerini hesaplar,
Sıvıların vizkozitelerini farklı sıcaklıklarda ölçer. Sıvıların kırılma indisi ve moleküler kırılma
Kalorimetre bombası ile maddenin ısı kapasitelerini tayin eder. Sıvılarda moleküler difüzyon katsayısının ölçer.
Kriyoskopi yöntemi ile molekül ağırlığı tayin eder. Sulu çözeltilerde kısmi molar hacimlerini belirler,
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Bir sıvının gizli buharlaşma entalpisi ve kohezif enerji yoğunluğunun belirlenmesibelirler - - - - - - - - - - - - -
Gazların basınç-hacim, sıcaklık-hacim ve sıcaklık-basınç değişimlerini hesaplar, - - - - - - - - - - - - -
Sıvıların vizkozitelerini farklı sıcaklıklarda ölçer. Sıvıların kırılma indisi ve moleküler kırılma - - - - - - - - - - - - -
Kalorimetre bombası ile maddenin ısı kapasitelerini tayin eder. Sıvılarda moleküler difüzyon katsayısının ölçer. - - - - - - - - - - - - -
Kriyoskopi yöntemi ile molekül ağırlığı tayin eder. Sulu çözeltilerde kısmi molar hacimlerini belirler, - - - - - - - - - - - - -