• Anasayfa
  • KIM401 Aletli Analiz Laboratuvarı (2021 - 2022 / 5. Yarıyıl)
  • EN
KIM401 - Aletli Analiz Laboratuvarı
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Aletli Analiz Laboratuvarı KIM401 5 0 + 3 4,0 Pdf
Birim Bölüm
KİMYA
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Bilge EREN
Ders Veren Prof. Dr. Bilge EREN
Amaç

Dersin amacı, kimyager ünvanı alacak öğrencilerin enstrümental analiz dersinde öğrendikleri teorik bilgileri laboratuvar ortamında cihazları kullanarak uygulayabilmelerini sağlanmaktır. Ayrıca, kimya ile ilgili çalışacakları sektörlerde alanlarıyla ilgili uygulamalarda nicel ve nitel bilgileri kullanarak analiz yöntemi ve cihazlarla ilgili karşılaşabilecekleri problemlerde sorumluluk alarak çözüm üretme becerisi kazandırmaktır.

Ders İçeriği

Aletli analiz uygulamalarına giriş, temel bilgiler, laboratuvar kuralları, Nicel ve nitel analiz teknikleri, kalibrasyon, UV-Vis spektrofotometresi, Infrared spektrometresi, spektrumlarının yorumlanması, karışımların spektrofotometrik analizi, kondüktometri, potansiyometrik titrasyon, Atomik absorpsiyon spektrometresi, kromatografik metotlar (ince tabaka ve kolon)

Ders Kaynakları Aletli analiz laboratuvarı Deney Uygulamaları Klavuzu, Bikecik Şeyh edebali Üniversitesi, Kimya Bölümü, 2013, Bilecik
Enstrumantal Analiz İlkeleri, Skoog-Holler-Nieman: Esma Kılıç, Fitnat Köseoğlu, Hamza Yılmaz (Çeviri editörleri), Bilim yayıncılık, Ankara, 6. Baskı, 2013
Açıldığı Öğretim Yılı 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Uygulama 1 60
Toplam 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %40
Toplam %40
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %40
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 3 14 42
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Uygulama 1 Uygulama 1 15 1 15
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Final Final 20 1 20
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Final Final 20 1 20
Uygulama 1 Uygulama 1 15 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 212
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 8,31
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Derse giriş, laboratuvar kuralları, temel bilgiler, deney gruplarının belirlenmesi
2 UV-Vis Spektrofotometresi ile Boyarmadde Analizi
3 IR Spektrometresi ile bazı organik katıların analizi
4 Refraktometre ile Sakkaroz Çözeltilerinin Nicel Analizi
5 Kondüktometrik Titrasyon ile Asitlik Sabitinin Bulunması
6 Karışımların Spektrofotometrik Analizi
7 Potansiyometrik Titrasyon ile Poliprotik Asitin Asitlik Sabitlerinin Bulunması
8 Arasınav
9 Potansiyometrik Kuvvetli asit-baz Titrasyon
10 Spektrofotometrik mangan tayini
11 Kromatografi: Kolon ve İnce Tabaka Kromatografileri
12 Atomik absorpsiyon spektrometresiyle (AAS) ile bazı metallerin tayini
13 Telafi deneyleri
14 Telafi deneyleri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Analiz sırasında ortaya çıkan aletsel sorunları çözme becerisi kazanır
Bir analizin yapılabilmesi için farklı metotları bir arada kullanır.
Aletli analiz tekniklerini kullanarak analiz yapar ve sonuçları yorumlar
Bilinmeyen numunelerle karşılaşıldığında uygun metotları seçer
Belirli grup maddelerin veya karışım halindeki maddelerin analizlerinde uygun metotları geliştirir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Analiz sırasında ortaya çıkan aletsel sorunları çözme becerisi kazanır - - - - - - - - - - - - -
Bir analizin yapılabilmesi için farklı metotları bir arada kullanır. - - - - - - - - - - - - -
Aletli analiz tekniklerini kullanarak analiz yapar ve sonuçları yorumlar - - - - - - - - - - - - -
Bilinmeyen numunelerle karşılaşıldığında uygun metotları seçer - - - - - - - - - - - - -
Belirli grup maddelerin veya karışım halindeki maddelerin analizlerinde uygun metotları geliştirir - - - - - - - - - - - - -