• Anasayfa
  • KIM405 Biyokimya I (2021 - 2022 / 7. Yarıyıl)
  • EN
KIM405 - Biyokimya I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Biyokimya I KIM405 7 4 + 0 6,0 Pdf
Birim Bölüm
KİMYA
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz-Yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zerrin PAT
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Zerrin PAT
Amaç

Biyokimyanın temel prensiplerini ve biyolojik makromolekülleri ve işlevlerini öğrenmek

Ders İçeriği

Biyokimyaya Giriş ve Yaşamın Moleküler Düzeni, Biyomoleküller ve Hücre, Su ve sulu çözeltilerin özellikleri, Karbonhidratlar ve Metabolizmaları, Lİpitler ve Membran Yapısı, Amino asitler ve proteinlerin genel özellikleri, Nükleik Asitler, Enzimler, Vitaminler.

Ders Kaynakları Biyokimya, David Hames and Nigel Hooper, 3. Baskıdan Çeviri, Editör: Yusuf Tutar, Hikmet Geçkil, Mehmet Karataş
Biyokimya, Leyla Kalaycıoğlu, Behiç Serpek, Mehmet Nizamlıoğlu, Nuri Başpınar, Ali Muhtar Tiftik 3. Baskı, Nobel Yayınevi
Biyokimya,Keha, E.E. and Küfrevioğlu, İ. (2004). 3. Baskı, Aktif Yayınevi, Erzurum, Turkey.
Biyokimyanın Temelleri (Fundamentals of Biochemistry), Lehninger 3.basım, Çevirmen Editör: Prof. Dr. Nedret Kılıç
Tablolarla Biyokimya, Tanju Asi, Cilt-1, 1996, Nobel Yayınevi
Açıldığı Öğretim Yılı 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 70
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 5 2 10
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 5 2 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Final Final 20 1 20
Final Final 20 1 20
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 286
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 11,22
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Biyokimyaya Giriş ve Yaşamın Moleküler Düzeni
2 Biyomoleküller ve Hücre,
3 Su ve sulu çözeltilerin özellikleri,
4 Karbonhidratlar ve Metabolizmaları
5 Karbonhidratlar ve Metabolizmaları
6 Karbonhidratlar ve Metabolizmaları
7 Lİpitler ve Membran Yapısı
8 Ara Sınav
9 Amino asitler ve proteinlerin genel özellikleri
10 Amino asitler ve proteinlerin genel özellikleri
11 Nükleik Asitler
12 Enzimler
13 Enzimler
14 Vitaminler
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Yaşamın moleküler anlamını bilir
Biyokimyasal ortamlardaki reaksiyonları yorumlar.
Canlı sistemdeki molekülleri tanır
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Yaşamın moleküler anlamını bilir - - - - - - - - - - - - -
Biyokimyasal ortamlardaki reaksiyonları yorumlar. - - - - - - - - - - - - -
Canlı sistemdeki molekülleri tanır - - - - - - - - - - - - -