• Anasayfa
  • KIM409 Biyokimya Laboratuvarı I (2021 - 2022 / 7. Yarıyıl)
  • EN
KIM409 - Biyokimya Laboratuvarı I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Biyokimya Laboratuvarı I KIM409 7 0 + 4 6,0 Pdf
Birim Bölüm
KİMYA
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Laboratuvar uygulaması
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şaban KESKİN
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Zerrin PAT
Amaç

Öğrencilere, laboratuvar çalışma kurallarının kavratılması, Biyokimya I ve Biyokimya II derslerinde kazanılan teorik bilginin uygulamaya geçirilerek pekiştirilmesi ve bilimsel çalışma yeteneklerinin kazandırılmasıdır.

Ders İçeriği

Tampon çözelti hazırlanması, Aminoasitlerin asit baz özelliklerinin incelenmesi, kalitatif karbohidrat tayinleri, lipitlerin izolasyonu ve biyodizel üretimi, kantitatif protein miktarının belirlenmesi, enzim aktivitesinin tayin edilmesi, enzim inhibisyonu, vitaminlerin analizi.

Ders Kaynakları Temel Biyokimya Laboratuvar teknikleri ve Uygulamalar
Açıldığı Öğretim Yılı 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Uygulama 1 60
Toplam 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %40
Toplam %40
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %40
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 10
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 6 30
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 6 30
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 4 12 48
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 4 12 48
Dinleme ve anlamlandırma Ders 1 12 12
Dinleme ve anlamlandırma Ders 1 12 12
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 4 12 48
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 4 12 48
Dönem Sonu Uygulaması Dönem Sonu Uygulaması 12 1 12
Final Final 2 1 2
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Final Final 2 1 2
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Dönem Sonu Uygulaması Dönem Sonu Uygulaması 12 1 12
Toplam İş Yükü (Saat) 308
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 12,08
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Biyokimya Laboratuvarında temel prensipler
2 Tampon çözeltiler
3 Aminoasitlerin asit baz özellikleri
4 Lipitlerin isolasyon teknikleri
5 Biyo dizel üretim teknikleri
6 protein miktarının belirlenmesi
7 Arasınav
8 Enzim aktivitesinin tayini
9 Enzim İnhibisyonunun tayini
10 Meyve ve sebzelerde C vitamini Tayini
11 Enzim Kinetiği belirlenmesi
12 Kolesterol Miktarı Tayini
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Biyo moleküllerin yapılarını detayıyla öğrenir, yapı fonksiyon ilişkisini kurar, biyomoleküllerin kalitatif ve kantitatif analizleri için uygun analiz metodlarını bilir, biyomoleküllerin diğer moleküllerle etkileşim biçimlerini öğrenir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Biyo moleküllerin yapılarını detayıyla öğrenir, yapı fonksiyon ilişkisini kurar, biyomoleküllerin kalitatif ve kantitatif analizleri için uygun analiz metodlarını bilir, biyomoleküllerin diğer moleküllerle etkileşim biçimlerini öğrenir. - - - - - - - - - - - - -