• Anasayfa
  • MAT101 Matematik I (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
MAT101 - Matematik I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Matematik I MAT101 1 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
KİMYA
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Salim CEYHAN Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOÇ Dr. Öğr. Üyesi Kemal TAŞKÖPRÜ Dr. Öğr. Üyesi İlker Burak GİRESUNLU
Ders Veren
Amaç

Öğrencilerin gelecek yarı yıllardaki diğer mühendislik derslerinde gerekli olacak tek değişkenli fonksiyonların limit, türev ve integral özelliklerini kullanmayı ve yorumlamayı öğrenmelerini sağlamak ve matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak.

Ders İçeriği

Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, Eğri Çizimi, Asimptotlar, İntegral, İntegral Hesabının Temel Teoremi, İntegralin Uygulamaları, Transandant Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Belirsizlik Şekilleri, L'Hopital Kuralı.

Ders Kaynakları [1] Balcı, Mustafa; Genel Matematik , Balcı Yayınları
[2] Halilov, Hüseyin; Hasanoğlu Alemdar; Can , Mehmet;Yüksek Matematik; Literatür yayıncılık
Aytaç, Mustafa; Sevüktekin, Mustafa; Işığıçok, Erkan, Sosyal Bilimlerde Matematik, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2008
Calculus, A Complete Course-Fifth Edition, Robert A. Adams, Addison-Wesley, 2001.
CALCULUS,JAMES STEWART,Brooks/Cole,2008.
Binali Musayev, Murat Alp, Nizami Mustafayev; Teori ve çözümlü Problemlerle Analiz I-II, Tek Ağaç Eylül Yay. 2003, Ankara.
Çakmak, Zeki, İktisadi ve İdari Bilimlerde Matematik I, Ekspres Matbaası, Kütahya, 2006
Rüstem Kaya (1987) SağlıkBilimciler ve Biyologlar için Matematik. Anadolu Üniversitesi
Balcı, Mustafa; Genel Matematik , Balcı Yayınları
Unutulmaz, Osman, Uygulamalı Temel Matematik 1, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008
Genel Matematik, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 708, Eskişehir, 2008
Halilov, Hüseyin; Hasanoğlu Alemdar; Can , Mehmet;Yüksek Matematik; Literatür yayıncılık
Tulunay, Yılmaz, İşletme Matematiği, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006
Erdoğan, N.Kemal, Matematik I (İşletme ve Ekonomi Uygulamalı), Birlik Ofset, Eskişehir, 2002
Mustafa Balcı, Analiz I, Balcı yayınları, 2003, Ankara[2] Thomas/Finney ( çeviren Recep Korkmaz), ‘Calculus I’, Beta yayınlarıİstanbul,2000
Tulunay, Yılmaz, İşletme Matematiği, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006
Genel Matematik I, Prof. Dr. Mustafa Balcı, Palme Yayıncılık, 2016.
Thomas’ Calculus, 11th Ed., G.B Thomas, M.D.Weir, J.Hass and F.R.Giordano, Addison-Wesley, 2005.
Unutulmaz, Osman, Uygulamalı Temel Matematik 1, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008
Yüksek Matematik, Hüseyin Halilov; Alemdar Hasanoğlu; Mehmet Can; Literatür yayıncılık.
Rüstem Kaya , Nuh Ünsal(1989) Matematiğe Giriş.Anadolu Üniversitesi.
Açıldığı Öğretim Yılı 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2017 - 2018 2018 - 2019
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Uygulama 1 Uygulama 1 1 14 14
Final Final 20 1 20
Uygulama 1 Uygulama 1 1 14 14
Final Final 20 1 20
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 248
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 9,73
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Sayılar, fonksiyonlar
1 Sayılar
1 Reel Sayılar ve Reel Doğru, Doğrular, Çemberler ve Paraboller, Fonksiyonlar ve Grafikleri.
2 Fonksiyonlar, Matematik Modeller, Fonksiyon Kuralları, Öteleme Kuralları, Trigonometrik Fonksiyonlar, Eğrilerin Parametrik Denklemleri.
2 Kartezyen çarpım, bağıntı, bağıntı çeşitleri
2 Kartezyen düzlem, doğru parçası, çember,
3 Fonksiyonlar ve fonksiyonların özellikleri, fonksiyon çeşitleri
3 Değişim Oranı ve Limit, Limit Bulma Kuralları, Tek Yönlü Limitler, Sonsuzda Limit.
4 Limit tanımı ve limit alma kuralları, süreklilik
4 Sonsuz Limit ve Düşey Asimptotlar, Süreklilik, Teğet ve Türev, Fonksiyon Olarak Türev,
5 Türev Kuralları, Değişim Oranı Olarak Türev
5 Türev tanımı ve türev alma kuralları, türevin geometrik uygulaması, kapalı fonksiyonların türevi.
6 Bazı özel fonksiyonların türevi
6 Zincir Kuralı ve Parametrik Denklemler, Kapalı Türetme, Lineerizasyon ve Diferansiyeller.
7 Değişim problemleri
7 Sürekli fonksiyonların özellikleri(Süreklilik Teoremleri), düzgün süreklilik.
7 Fonksiyonların Ekstremum Değerleri, Ortalama Değer Teoremi,
8 Ara sınav ve ara sınav ile ilgili değerlendirme
8 Artan ve azalan Fonksiyonlar ve Birinci Mertebe Türev Testi, Konkavite ve Eğri Çizimi./ARA SINAV.
8 Türev kavramı, türev almada genel kurallar. Türev yöntemleri, yüksek mertebeden türevler,
9 ARA SINAV
9 Artan, azalan fonksiyonlar
9 Limitte Belirsizlik Durumları ve L'Hopital Kuralı.
10 Belirsiz İntegral, İntegral alma kuralları ve değişken değişimi yöntemi.
10 Türevle ilgili temel teoremler: Rolle ve Ortalama değer teoremleri
10 Türevin geometrik ve fiziksel anlamı, Türevle ilgili teoremler
11 Kısmi İntegrasyon, Rasyonel Fonksiyonların İntegrasyonu, Trigonometrik İntegraller
11 Türevle ilgili teoremlere devam
11 Maksimum ve minimum problemleri, kutupsal koordinatlar
12 Belirsiz şekillerin hesabı
12 Belirli İntegral, Matematiksel Hesabın Temel Teoremi
12 Kritik nokta, artanlık, azalanlık, dönüm noktası, konvekslik, konkavlık
13 İntegral ile alan ve uzunluk hesabı
13 Limitte belirsiz haller, L’ Hospital kuralı
13 Diferansiyeller ve eğri çizimleri (Katezyen koordinat sisteminde çizimler)
14 Fonksiyonlarda grafik çizimleri
14 Eğri çizimleri (Kutupsal koordinat sisteminde çizimler)
14 İntegral ile hacim hesabı
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Fonksiyonların integralini kullanarak integral uygulamalarına ilişkin problemleri çözebilir.
Fonksiyonların limitini hesaplayabilir.
Fonksiyonların türevini hesaplayabilir.
Türevin uygulamalarına ilişkin problemleri çözebilir.
Matematiksel hesapta fonksiyonlar kavramını öğrenir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Fonksiyonların integralini kullanarak integral uygulamalarına ilişkin problemleri çözebilir. - - - - - - - - - - - - -
Fonksiyonların limitini hesaplayabilir. - - - - - - - - - - - - -
Fonksiyonların türevini hesaplayabilir. - - - - - - - - - - - - -
Türevin uygulamalarına ilişkin problemleri çözebilir. - - - - - - - - - - - - -
Matematiksel hesapta fonksiyonlar kavramını öğrenir. - - - - - - - - - - - - -