• Anasayfa
  • MAT102 Matematik II (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
MAT102 - Matematik II
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Matematik II MAT102 2 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
KİMYA
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Salim CEYHAN Dr. Öğr. Üyesi Kemal TAŞKÖPRÜ Dr. Öğr. Üyesi İlker Burak GİRESUNLU Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOÇ Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SOLGUN
Ders Veren
Amaç

Vektörel hesap. Çok değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, kısmi türev, zincir kuralı, doğrultu türevleri, maksimum ve minumum, Lagrange çarpanları yöntemi, Taylor formülü. İki, üç katlı ve eğrisel integraller konularını ve uygulamalarını öğrenmek.

Ders İçeriği

Vektörel hesap. Çok değişkenli fonksiyonlar, limit, süreklilik, kısmi türev, zincir kuralı, doğrultu türevleri, maksimum ve minumum, Lagrange çarpanları yöntemi, Taylor formülü. İki ve üç katlı integraller.

Ders Kaynakları [1] Balcı, Mustafa; Matematik Analiz II, Ank Üni. Fen Fak. Yayınları, No 142, Ankara.
Çakmak, Zeki, İktisadi ve İdari Bilimlerde Matematik I ve II, Ekspres Matbaası, Kütahya, 2006
[1] Balcı, Mustafa; Genel Matematik , Balcı Yayınları
[2] Binali Musayev, Murat Alp, Nizami Mustafayev; Teori ve çözümlü Problemlerle Analiz I-II, Tek Ağaç Eylül Yay. 2003, Ankara.
[2] Halilov, Hüseyin; Hasanoğlu Alemdar; Can , Mehmet;Yüksek Matematik; Literatür yayıncılık
Aytaç, Mustafa; Sevüktekin, Mustafa; Işığıçok, Erkan, Sosyal Bilimlerde Matematik, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2008
Thomas Kalkülüs, 12.Ed., G.B Thomas, M.D.Weir, J.Hass and F.R.Giordano, Pearson, 2012.
Genel Matematik, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 708, Eskişehir, 2008
Prof.Dr.Cevdet Koçak,Yüksek Matematik,Sakarya,DMMA
Calculus, Seventh Edition James Stewart,Brooks/Cole Cengage Learning,2012.
Genel Matematik 2, Prof. Dr. Mustafa Balcı, Palme Yayıncılık, 2016.
Necdet Acar,YTÜ Öğr.Üyesi,Çözümlü Problemler İle Yüksek Matematik 1(2),İst.1992
Erdoğan, N.Kemal, Matematik I ve II (İşletme ve Ekonomi Uygulamalı), Birlik Ofset, Eskişehir, 2002
Binali Musayev, Murat Alp, Nizami Mustafayev; Teori ve çözümlü Problemlerle Analiz I-II, Tek Ağaç Eylül Yay. 2003, Ankara.
Çakmak, Zeki, İktisadi ve İdari Bilimlerde Matematik I ve II, Ekspres Matbaası, Kütahya, 2006
Yrd.Doç.Dr.Eyüp Sabri Türker,Yüksek Matematik 2,Sakarya Üniversitesi
Tulunay, Yılmaz, İşletme Matematiği, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006
Unutulmaz, Osman, Uygulamalı Temel Matematik 1 ve 2, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008
Prof.Ahmet Karadeniz,Yüksek Matemetik(Cilt 2-3),Çağlayan Kitapevi,Beyoğlu/İst.
Mustafa Balcı, Analiz I, Balcı yayınları, 2003, Ankara.
Tulunay, Yılmaz, İşletme Matematiği, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006
Unutulmaz, Osman, Uygulamalı Temel Matematik 1 ve 2, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008
Açıldığı Öğretim Yılı 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2016 - 2017 2017 - 2018
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 8 1 8
Final Final 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 102
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Belirsiz integral tanımı ve temel kavramlar
1 Üç Boyutlu Koordinat Sistemleri. Çok değişkenli fonksiyonlar.
2 Basit integral alma kuralları
2 Vektörler. Nokta(Skaler), Vektörel Çarpım ve uygulamaları.
3 Değişken değiştirme, kısmi integrasyon
3 Uzayda Doğrular ve Düzlemler. Uzayda Eğriler ve Türevleri
4 Basit kesirlere ayırma, trigonometrik dönüşümler
4 Vektör Fonksiyonların İntegralleri; Atılan Cisim Hareketi. Uzayda Yay Uzunluğu.
5 Eğrilik ve Bir Eğrinin Teğet, Normal ve Binormal Vektörleri. İvmenin Teğet ve Normal Bileşenleri.
5 İntegralin temel teoremleri
6 Belirli integralin tanımı ve temel kavramlar
6 Çok Değişkenli Fonksiyonlar. Yüksek Boyutlarda Limit ve Süreklilik.
7 Alt ve üst toplamlar, Riemann integrali
7 Kısmi Türevler. Zincir Kuralı
8 Arasınav, Yay uzunluğu ve Alan hesabı
8 Doğrultu Türevleri ve Gradyen Vektörler. Teğet Düzlemler ve Tam diferansiyeller./ARA SINAV.
9 Ekstremum Değerler ve Eyer Noktaları.
9 Dönel yüzeylerin alan ve hacim hesabı
10 Lagrange Çarpanları: Kısıtlanmış Maksimum ve Minimum problemleri. İki Değişkenli Fonksiyonlarda Taylor Formülü
10 Diziler, dizilerin özellikleri, altdizi, dizilerde limit
11 Diziler, dizilerin özellikleri, altdizi, dizilerde limit
11 Dikdörtgensel Bölge üzerinde İki Katlı ve Ardışık İntegraller.
12 İki Katlı İntegralle Alan Hesabı. Dikdörtgensel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller.
12 Seri kavramı ve özel seriler
13 Vektör Alanları ve Çizgi İntegralleri: İş, Dolaşım ve Akı.
13 Yakınsaklık testleri
14 Kuvvet serileri ve bir fonksiyonun seriye açılımı, yaklaşık hesap
14 Yoldan Bağımsızlık, Korunumlu Alanlar ve Potansiyel Fonksiyonlar.
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Çok değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik kavramlarını kullanır; kısmi türev hesaplar; teğet düzlem, doğrultuya göre türev bulur.
Vektör değerli fonksiyonlar için limit, süreklilik, ve integral kavramlarını kullanır.
Ekstremum problemlerini ikinci türev testi ve Lagrange çarpan metodu ile çözer.
Üç boyutlu uzayda vektörlerin, vektörel ve skaler çarpımını hesaplar; doğru ve düzlem denklemlerini yazar.
Çok katlı ve çizgi integrallerini kullanabilir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Çok değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik kavramlarını kullanır; kısmi türev hesaplar; teğet düzlem, doğrultuya göre türev bulur. - - - - - - - - - - - - -
Vektör değerli fonksiyonlar için limit, süreklilik, ve integral kavramlarını kullanır. - - - - - - - - - - - - -
Ekstremum problemlerini ikinci türev testi ve Lagrange çarpan metodu ile çözer. - - - - - - - - - - - - -
Üç boyutlu uzayda vektörlerin, vektörel ve skaler çarpımını hesaplar; doğru ve düzlem denklemlerini yazar. - - - - - - - - - - - - -
Çok katlı ve çizgi integrallerini kullanabilir. - - - - - - - - - - - - -