• Anasayfa
  • MBG434 Kök Hücre Biyolojisi (2018 - 2019 / 8. Yarıyıl)
  • EN
MBG434 - Kök Hücre Biyolojisi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Kök Hücre Biyolojisi MBG434 8 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Onur EROĞLU
Ders Veren Doç. Dr. Onur EROĞLU
Amaç

Kök hücre biyolojisinin temelinin öğrenilmesi

Ders İçeriği

Kök hücreler ve hücre tipleri, klinik uygulama alanları, kök hücresi elde etme yöntemleri

Ders Kaynakları Alp Can (2014) Kök Hücre Biyolojisi, Türleri ve Tedavide Kullanımları
Kök hücre biyolojisi ve klinik uygulamalar. TÜBA yayınları
Açıldığı Öğretim Yılı 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 1 20
Toplam 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %50
Toplam %50
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %50
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 100
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 3 1 3
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 2 6
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Kısa Sınav 1 Kısa Sınav 1 2 1 2
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 4 4 16
Final Final 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 115
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,51
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kök hücre biyolojisi nedir? Kapsamı ve hedefleri, kök hücre tipleri, pluripotent potensiyellerine göre kök hücrelerin sınıflandırılması
2 embriyonik kök hücre nedir?embriyonik kök hücrelerin tanımlanması ve kullanım alanları
3 Erişkin kök hücre nedir? Embriyonik ve erişkin kök hücreler arasındaki benzerlik ve farklılıkların tanımlanması
4 Kök hücre fonksiyonunun düzenlenmesi, Hemotopoietik kök hücre nedir? Tanımlanmaları ve kullanım alanlarının gösterimi. Kordon kanı bankacılığı
5 Mezenşimal kök hücre nedir? Karakterizasyonu için kullanılan moleküler hedefler. Kullanım alanları
6 Kök hücre izolasyonu ve klinik uygulamalar
7 Ara sınav, Klinik uygulama örnekleri ile ilgili ödev konularının seçimi
8 Klinik doku mühendisliğinde kök hücre biyoljisi uygulamaları
9 Kök hücreler ve gen terapisi ile ilgili makalelerin tartışılması
10 Dünyada kök hücre uygulamaları, etik ve yasal uygulamaların tartışılması. Konu ile ilgili makalelerin tartışılması
11 Kök hücre biyolojisinde güncel konular: İPS hücrelerinin kullanımı
12 Kök hücre biyolojisinde güncel konular: Floresan yöntemler ile mezenkimal hücrelerin karakterlerinin tanımlanması
13 Bağ dokunun kök hücre kaynağı olarak kullanımı ile ilgili makalelerin tartışılması
14 Kök hücre biyolojisinde gelecek hedefler ve çalışma alanları
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Kök hücre klinik uygulamalarının öğrenilmesi
Kök hücre ve hücre tiplerinin öğrenilmesi
Kök hücre elde etme yöntemlerinin öğrenilmesi
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Kök hücre klinik uygulamalarının öğrenilmesi - - - - - - - - - - - -
Kök hücre ve hücre tiplerinin öğrenilmesi - - - - - - - - - - - -
Kök hücre elde etme yöntemlerinin öğrenilmesi - - - - - - - - - - - -