• Anasayfa
  • MBG436 Sinyal Yolakları (2018 - 2019 / 8. Yarıyıl)
  • EN
MBG436 - Sinyal Yolakları
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Sinyal Yolakları MBG436 8 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüzyüze eğitim
EBS Koordinatörü Doç. Dr. İsmail POYRAZ
Ders Veren Doç. Dr. İsmail POYRAZ
Amaç

Hücre sinyal iletim yollarını, çeşitlerini, görev ve fonksiyonlarını, biyotik ve abiyotik tüm faktörlere göre farklı düzenlenme özelliklerini öğretmek.

Ders İçeriği

cAMP (Siklik Adenozin Mono Fosfat) Sinyal Metabolik yolu, Ca+2 sinyalizasyonundaki cADP Riboz (Siklik Adonozin Difosfat Riboz, CADPR) ve Nikotinik Asit Adenin Dinükleotid Fosfat (NAADP) sinyal metabolik yolu, Voltajla-çalışan kanallar (Voltage-operated channels, VOCs) sinyal yolu, Reseptörle-çalışan kanallar (Receptor-operated channels, ROCs) sinyal yolu, Fosfolipaz C (PLC)’yi aktive eden sinyal yolu, Uyarıyla aktive olan PtdIns 3-kinase sinyal yolu Nitrik oksit (NO)/cGMP (Siklik Guanozin Mono Fosfat) sinyal metabolik yolu, Redox sinyal yolu, Mitojenler tarafından aktive edilen protein kinaz (MAPK) sinyal yolu, Nüklear Faktör κB (NF-κB) sinyal metabolik yolu, Fosfolipaz D sinyal metabolik yolu Sphingomyelin sinyal metabolik yolu JAK/STAT sinyal metabolik yolu, Smad sinyal metabolik yolu Wnt sinyal metabolik yolu, Hedgehog sinyal metabolik yolu, Endoplazmik retikulum stres sinyal yolu, AMP sinyal metabolik yolu.

Ders Kaynakları Cell Signaling principles and mechanisms, Bruce Mayer and Tony Pawson, Wendell Lim, Taylor & Francis INC., CRC Press Inc., Bosa Roca, United States, 2014
Açıldığı Öğretim Yılı 2017 - 2018 2018 - 2019
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 30
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 30
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 40
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri Benzetim 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 8 1 8
Final Final 12 1 12
Toplam İş Yükü (Saat) 132
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 5,18
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 cAMP (Siklik Adenozin Mono Fosfat) Sinyal Metabolik yolu
2 Ca+2 sinyalizasyonundaki cADP Riboz (Siklik Adonozin Difosfat Riboz, CADPR) ve Nikotinik Asit Adenin Dinükleotid Fosfat (NAADP) sinyal metabolik yolu
3 Voltajla-çalışan kanallar (Voltage-operated channels, VOCs) sinyal yolu
4 Reseptörle-çalışan kanallar (Receptor-operated channels, ROCs) sinyal yolu
5 Fosfolipaz C (PLC)’yi aktive eden sinyal yolu
6 Uyarıyla aktive olan PtdIns 3-kinase sinyal yolu
7 Ara sınav
8 Nitrik oksit (NO)/cGMP (Siklik Guanozin Mono Fosfat) sinyal metabolik yolu
9 Redox sinyal yolu
10 Mitojenler tarafından aktive edilen protein kinaz (MAPK) sinyal yolu
11 Nüklear Faktör κB (NF-κB) sinyal metabolik yolu
12 Fosfolipaz D sinyal metabolik yolu
13 Hedgehog sinyal metabolik yolu
14 AMP sinyal metabolik yolu.
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Hücre içi ve dışı sinyal iletim yolaklarının birbirleriyle etkileşimlerini, bu etkileşimlerden etkilenen metabolik veya fizyolojik yolları öğrenir.
Hücre sinyal iletim yollarını, çeşitlerini, görev ve fonksiyonlarını, biyotik ve abiyotik tüm faktörlere göre farklı düzenlenme özelliklerini öğrenir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Hücre içi ve dışı sinyal iletim yolaklarının birbirleriyle etkileşimlerini, bu etkileşimlerden etkilenen metabolik veya fizyolojik yolları öğrenir. - - - - - - - - - - - -
Hücre sinyal iletim yollarını, çeşitlerini, görev ve fonksiyonlarını, biyotik ve abiyotik tüm faktörlere göre farklı düzenlenme özelliklerini öğrenir. - - - - - - - - - - - -