• Anasayfa
  • MBG407 Biyoinformatiğe Giriş (2018 - 2019 / 7. Yarıyıl)
  • EN
MBG407 - Biyoinformatiğe Giriş
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Biyoinformatiğe Giriş MBG407 7 2 + 2 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Doç. Dr. İsmail POYRAZ
Ders Veren Doç. Dr. İsmail POYRAZ
Amaç

Moleküler Biyoloji'nin Temel Kavramlarını bilgisayar teknolojisi yardımıyla daha iyi ve amacına yönelik kullanmayı öğretme ; DNA,RNA,Protein, moleküllerinin araştırılmasında İnternet tabanlı biyolojik veribankalarını ve kullanımını öğretme , GeneTool ve PepTool vb. moleküler çalışmalarda kullanılan programların kullanımını öğretme, Dikey dizi hizalama, PCR primerlerinin tasarımı ve değerlendirilmesini öğretme. Dünyada mevcut Gen bankalarını etkin olarak kullanabilmeyi öğretme.

Ders İçeriği

Moleküler Biyoloji'nin Temel Kavramlarını bilgisayar teknolojisi yardımıyla daha iyi ve amacına yönelik kullanımı ; DNA,RNA,Protein, moleküllerinin araştırılmasında İnternet tabanlı biyolojik veribankaları ve kullanımı , GeneTool ve PepTool vb. moleküler çalışmalarda kullanılan programların kullanımı. Dikey dizi hizalama, PCR primerlerinin tasarımı ve değerlendirilmesi, Dünyada mevcut Gen bankalarını etkin olarak kullanımı.

Ders Kaynakları Biyologlar için Biyoenformatik, Yazarlar:Pavel Pevzner, Ron Shamir, Çeviri editörü: Zeki Kaya, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014.
Lesk, A. M., (2002) Introduction to Bioinformatics Oxford University Pres.
Açıldığı Öğretim Yılı 2017 - 2018 2018 - 2019
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 30
Uygulama 1 20
Toplam 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %50
Toplam %50
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %50
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 20
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 30
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 50
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 1 14 14
Önceden planlanmış özel beceriler Özel Destek / Yapısal Örnekler 1 7 7
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 13 13
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Uygulama 1 Uygulama 1 10 1 10
Final Final 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 130
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 5,10
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Moleküler Biyoloji'nin Temel Kavramları
2 Moleküler Biyoloji'nin Temel Kavramları II
3 DNA Uygulamaları
4 RNA uygulamaları
5 Protein Uygulamaları
6 İnternet tabanlı biyolojik veribankaları ve kullanımı
7 Ara sınav
8 İnternet tabanlı biyolojik veribankaları ve kullanımı II
9 GeneTool Programlarının Kullanımı I
10 GeneTool Programlarının Kullanımı II
11 PepTool programlarının kullanımı I
12 PepTool programlarının kullanımı II
13 Dikey dizi hizalama uygulamaları
14 PCR primerlerinin tasarımı ve değerlendirilmesi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Öğrenci moleküler Biyoloji'nin Temel Kavramlarını bilgisayar teknolojisi yardımıyla daha iyi ve amacına yönelik kullanabilir.
GeneTool ve PepTool vb. moleküler çalışmalarda kullanılan programlarının kullanımını öğrenir.
DNA,RNA,Protein, moleküllerinin araştırılmasında İnternet tabanlı biyolojik veribankaları ve bu veribankaların kullanımını öğrenir.
Dikey dizi hizalamayı, PCR primerlerinin tasarımını ve değerlendirilmesini, Dünyada mevcut Gen bankalarını etkin olarak kullanabilmeyi öğrenir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Öğrenci moleküler Biyoloji'nin Temel Kavramlarını bilgisayar teknolojisi yardımıyla daha iyi ve amacına yönelik kullanabilir. - - - - - - - - - - - -
GeneTool ve PepTool vb. moleküler çalışmalarda kullanılan programlarının kullanımını öğrenir. - - - - - - - - - - - -
DNA,RNA,Protein, moleküllerinin araştırılmasında İnternet tabanlı biyolojik veribankaları ve bu veribankaların kullanımını öğrenir. - - - - - - - - - - - -
Dikey dizi hizalamayı, PCR primerlerinin tasarımını ve değerlendirilmesini, Dünyada mevcut Gen bankalarını etkin olarak kullanabilmeyi öğrenir. - - - - - - - - - - - -