• Anasayfa
  • MBG433 Doku Kültürü (2018 - 2019 / 7. Yarıyıl)
  • EN
MBG433 - Doku Kültürü
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Doku Kültürü MBG433 7 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Teorik anlatım ve uygulama
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Dilek ÜNAL
Ders Veren Prof. Dr. Dilek ÜNAL
Amaç

Bitki Doku kültürü tekniğinin kavranması, kullanım alanlarının bilinmesid

Ders İçeriği

doku kültürü ile ilgili temel kavramlar, Organogenesis, Somatik Embriyogenesis, Protoplast Kültürü ve Somatik Melezleme, Haploid Bitki Üretimi, Hastalıksız Bitki Üretimi, Gateway teknolojisi, Transgenik Bitkiler

Ders Kaynakları Bitki Biyoteknolojisi Doku Kültürü Uygulamaları
Açıldığı Öğretim Yılı 2017 - 2018 2018 - 2019
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 35
Ödev (Sunum) 15
Toplam 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %50
Toplam %50
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %50
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 20
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 6 2 12
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 13 26
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 15 45
Dinleme ve anlamlandırma Ders 1 13 13
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 6 2 12
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 3 1 3
Final Final 3 1 3
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 5 3 15
Toplam İş Yükü (Saat) 129
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 5,06
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Bitki Doku Kültürüne Giriş
2 Organogenesis
3 somatik embiryogenesis
4 Protoplast kültürüne giriş
5 protoplastlardan bitki rejenerasyonu
6 Haploid bitki üretimine giriş
7 Ginogenesis ve partenogenesis
8 vize
9 meristem kültürü
10 embriyo kültürü
11 somaklonal varyasyon
12 Gateway teknolojisi
13 Transgenik bitkiler
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Doku kültürü çeşitlerini ve temel kavramları açıklar
doku kültürü tekniğini tanır
Doku kültürünün biyoteknolojik uygulma alanlarını bilir
Transgenik bitki kavramını bilir
Transgenik bitkilere ilişkin etik kuralları bilir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Doku kültürü çeşitlerini ve temel kavramları açıklar - - - - - - - - - - - -
doku kültürü tekniğini tanır - - - - - - - - - - - -
Doku kültürünün biyoteknolojik uygulma alanlarını bilir - - - - - - - - - - - -
Transgenik bitki kavramını bilir - - - - - - - - - - - -
Transgenik bitkilere ilişkin etik kuralları bilir - - - - - - - - - - - -