• Anasayfa
  • MBG314 Moleküler Genetik (2019 - 2020 / 6. Yarıyıl)
  • EN
MBG314 - Moleküler Genetik
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Moleküler Genetik MBG314 6 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Onur EROĞLU
Ders Veren Doç. Dr. Onur EROĞLU
Amaç

Gen ve genomun moleküler düzeyde incelenmesi

Ders İçeriği

Gen ve genom: genin moleküler yapısı, genlerin replikasyonu, transkripsiyon ve translasyonunun moleküler temelleri, moleküler düzeyde rekombinasyon, DNA mutasyonu, ve onarımı, onarım mekanizmaları, protein sentezinin moleküler temelleri, bakterilerde gen fonsiyonunun regülasyonu, ökaryotik genomun organizasyonu ve ekspresyonunun regülasyonu, transpozonlar ve fajların genetiği, gen klonlama ve manipülasyonu, gelişmenin moleküler genetiği, genetik düzeyde kanser

Ders Kaynakları Ümit LÜLEYAP , Moleküler Genetiğin Esasları
Açıldığı Öğretim Yılı 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ödev 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 100
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 3 1 3
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 2 6
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Kısa Sınav 1 Kısa Sınav 1 2 2 4
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 3 1 3
Final Final 6 1 6
Toplam İş Yükü (Saat) 112
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,39
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Moleküler Genetiğe Giriş
2 Çekirdek ve Genetik Materyal
3 Kromatin Yapısı ve Kromozomlar
4 DNA Replikasyonu
5 DNA Replikasyonu
6 Transkripsiyon
7 Transkripsiyon
8 Translasyon
9 Translasyon
10 Moleküler Düzeyde Rekombinasyon
11 Mutasyon Türleri
12 Mutasyon Oluş Mekanizmaları ve DNA Tamir Mekanizmaları
13 Protein Sentezinin Moleküler Temelleri
14 Gen İfadesinin Kontrolü
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Genin moleküler yapısının öğrenilmesi
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Genin moleküler yapısının öğrenilmesi - - - - - - - - - - - -