• Anasayfa
  • MBG218 Ekoloji (2020 - 2021 / 4. Yarıyıl)
  • EN
MBG218 - Ekoloji
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Ekoloji MBG218 4 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz Yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sema LEBLEBİCİ
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Sema LEBLEBİCİ
Amaç

Dersin amacı ekolojinin tanımının, bölümlerinin, bazı temel kavramlarının öğretilmesi; ışık, sıcaklık, toprak gibi ekolojik faktörlerin canlılarla ilişkilerinin ve etkilerinin öğretilmesi; ekosistem ekolojisinin işlevleri, yapıları ve genel özelliklerinin öğretilmesidir.

Ders İçeriği

Ekolojinin konusu, tanımı ve bölümleri; ekoloji ile ilgili temel kavramlar; biyotik ve abiyotik faktörler; karasal ekosistem; deniz ekosistemi; tatlı su ekosistemi; populasyon ekolojisi; komunite ve ekosistem ekolojisi; kent ekolojisi; çevre kirliliği ve kontrolü

Ders Kaynakları Ekolojinin Temel İlkeleri (Eugene ODUM, Garry W. Barrett (Çeviri Kani Işık), 2008, Palme Yayıncılık
Genel Ekoloji (Sabri GÖKMEN, 2007, Nobel Yayınları)
Açıldığı Öğretim Yılı 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Final Final 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 113
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,43
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Ekolojinin konusu, tanımı ve bölümleri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Biyotik ve abiyotik faktörleri kavrar.
Çevre kirliliği ve kontrolünü öğrenir.
Populasyon ekolojisini öğrenir.
Ekosistem ekolojisi ve özelliklerini öğrenir.
Ekolojinin temel kavramlarını öğrenir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Biyotik ve abiyotik faktörleri kavrar. - - - - - - - - - - - -
Çevre kirliliği ve kontrolünü öğrenir. - - - - - - - - - - - -
Populasyon ekolojisini öğrenir. - - - - - - - - - - - -
Ekosistem ekolojisi ve özelliklerini öğrenir. - - - - - - - - - - - -
Ekolojinin temel kavramlarını öğrenir. - - - - - - - - - - - -