• Anasayfa
  • MBG220 Biyoetik (2020 - 2021 / 4. Yarıyıl)
  • EN
MBG220 - Biyoetik
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Biyoetik MBG220 4 3 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüzyüze olarak verilir.
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Tuba YAĞCI
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Sema LEBLEBİCİ
Amaç

Günümüzde genetik ve üreme teknolojilerinden kaynaklanan çeşitli etik problemler mevcuttur. Bu etik problemlerle ilgili bilincin oluşturulması ve bu konuların non-direktif olarak tartışılmasıdır.

Ders İçeriği

Prenatal, preimplantasyon tanı etiği, dondurulmuş embriyolar, embriyo yöntemiyle evlat edinme, aşılar, acı çekme , bitkisel yaşam, gıda ve hidrasyon desteği, organ bağışı ve beyin ölümü, ötenazi ,İleri tıbbi direktifler, vasiyet.

Ders Kaynakları David Suzuki, Peter Knudtson ; Genethics 1990.
Singer P.A, Viens A.M, The Cambridge Textbook of Bioethics, 2008, Cambridge University Press.
Açıldığı Öğretim Yılı 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 12 24
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 12 24
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 12 24
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 2 12 24
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Final Final 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 100
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,92
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 İnsan Olmanın Felsefi Anlamı, Ahlak Felsefesi Bütünlük, Doğruluk Dürüstlük, Bilinç ve Kooperasyon.
2 Biyoetiğe Giriş ve Kapsadığı Konular
3 Tarihsel Süreçte Biyoetiğin Öne Çıkmasına Neden Olan Örnekler
4 Genetikteki Yeni Gelişmeler ve Biyoetik
5 İnsan Eşeyselleği ve Üreme Teknolojileri Etiği
6 Doğum Kontrolü ve Doğal Aile Planlaması Etiği
7 Prenatal, Preimplantasyon Tanı Etiği
8 ARA SINAV
9 Dondurulmuş Embriyolar, Embriyo Yöntemiyle Evlat Edinme, Aşılar
10 Bitkisel Yaşam, Gıda ve Hidrasyon Desteği
11 Organ Bağışı ve Beyin Ölümü
12 Ötenazi
13 İleri Tıbbi Direktifler, Vasiyet
14 FİNAL
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Öğrenciler kök hücre teknolojileri ve hayvanlar üzerinde yürütülen araştırmaların biyoetik yönlerini tartışabilecektir.
Öğrenciler yeni üreme teknikleri ve emriyon-fetüs hakları konusunda bilinçlenecektir.
Öğrenciler biyoetik tarihçesi konusunda bilgi sahibi olacaktır.
Dersin sonunda öğrenciler etik kuramı ve biyoetik konusunda bilgi sahibi olacaktır.
Öğrenciler moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji konularındaki araştırmalarla ilgili etik kavramlar ve bu konudaki yasa ve yönetmelikler konusunda bilgi sahibi olacaktır.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Öğrenciler kök hücre teknolojileri ve hayvanlar üzerinde yürütülen araştırmaların biyoetik yönlerini tartışabilecektir. - - - - - - - - - - - -
Öğrenciler yeni üreme teknikleri ve emriyon-fetüs hakları konusunda bilinçlenecektir. - - - - - - - - - - - -
Öğrenciler biyoetik tarihçesi konusunda bilgi sahibi olacaktır. - - - - - - - - - - - -
Dersin sonunda öğrenciler etik kuramı ve biyoetik konusunda bilgi sahibi olacaktır. - - - - - - - - - - - -
Öğrenciler moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji konularındaki araştırmalarla ilgili etik kavramlar ve bu konudaki yasa ve yönetmelikler konusunda bilgi sahibi olacaktır. - - - - - - - - - - - -