• Anasayfa
  • MAT101 Genel Matematik (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
MAT101 - Genel Matematik
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Genel Matematik MAT101 1 3 + 1 4,0 Pdf
Birim Bölüm
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz Yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Emrah HASPOLAT
Ders Veren Doç. Dr. Önder Gökmen YILDIZ
Amaç

Tek değişkenli fonksiyonlar için limit, süreklilik, türev, türevin uygulamaları, eğri çizimi ve belirsiz integrallerin hesabının öğretilmesi.

Ders İçeriği

Fonksiyon, limit, süreklilik, türev, türevin uygulamaları, eğri çizimi, diferensiyel lineer yaklaşım, belirsiz integral.

Ders Kaynakları Genel Matematik, Doç.Dr. Ekrem Kadıoğlu, Doç.Dr. Muhammet Kamali , Erzurum 2005
Thomas’ Calculus, George B. Thomas, Pearson 2005.
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Final Final 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 102
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kümeler, Denklemler, Eşitsizlikler, Trigonometrik Denklemler
2 Fonksiyon Kavramı
3 Bazı özel fonksiyonlar
4 Limit kavramı
5 Süreklilik kavramı
6 Türevin tanımı, genel türev alma kuralları 1
7 Genel türev alma kuralları 2
8 Maksimum-minimum problemleri. Türev ile ilgili teoremler
9 Arasınav
10 Antitürev ve belirsiz integral
11 İntegral alma yöntemleri
12 Belirli integral
13 Belirli integralin uygulamaları; Alan hesabı, Hacim hesabı (Kesit yöntemi)
14 Belirli integralin uygulamaları; Hacim hesabı (Disk ve kabuk yöntemleri), eğri uzunluğu hesabı
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Türevin uygulamalarını limit hesabında, maksimum, minimum hesaplamalarında, fizikte kullanır.
Temel elemanter fonksiyonları tanır.
Antitürev kavramını açıklar. Belirsiz integrali çözer
Limit, süreklilik ve türev kavramlarını bilir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Türevin uygulamalarını limit hesabında, maksimum, minimum hesaplamalarında, fizikte kullanır. - - - - - - - - - - - -
Temel elemanter fonksiyonları tanır. - - - - - - - - - - - -
Antitürev kavramını açıklar. Belirsiz integrali çözer - - - - - - - - - - - -
Limit, süreklilik ve türev kavramlarını bilir - - - - - - - - - - - -