• Anasayfa
  • MBG101 Genel Biyoloji I (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
MBG101 - Genel Biyoloji I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Genel Biyoloji I MBG101 1 3 + 3 7,0 Pdf
Birim Bölüm
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sema LEBLEBİCİ
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Sema LEBLEBİCİ
Amaç

Öğrencilere bitki bilimi ile ilgili genel kavramları öğretmek; bitkiler aleminde sınıflandırmanın önemini kavramak; temel olarak bir bitki hücre yapısını, hücre organizasyonlarını, hücrede meydana gelen olayları kavramak; bitki doku ve organlarının yapı ve görevlerini öğretmek; bitkilerde morfolojik, anatomik, fizyolojik, ekolojik ve taksonomik yapıyı temel anlamda anlamak ve öğrencilere bu konudaki analitik düşünme ve araştırma yetisini kazandırmaktır.

Ders İçeriği

Botaniğin tarihçesi, bitkilerde sınıflandırmanın önemi, bitki hücresinin yapısı ve organeller, yaşamın molekülleri, hücre bölünmesi, protein sentezi, bitki dokuları ve görevleri, bitki organları ve görevleri, vejetatif organlar, generatif organlar; bitkilerde üreme.

Ders Kaynakları Neil A Campbell, Jane B. Reece, (2008) Biology with MasteringBiology, Pearson Education January.
Bitki Biyolojisi Botanik
Bitki Biyolojisine Giriş Botanik
Bitki Biyolojisi
Graham, L. E., Graham, J. M. Wilcox, L. W. (2004) Bitki Biyolojisi. Palme Yayıncılık.
Yaşamın Temel Kuralları, Ali Demirsoy, Cilt 1 Kısım I, Meteksan A.Ş. , PK 105, Maltepe, ANKARA
Açıldığı Öğretim Yılı 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 25
Kısa Sınav 1 15
Uygulama 1 20
Toplam 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %40
Toplam %40
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %40
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 14 70
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Uygulama 1 Uygulama 1 8 1 8
Uygulama 2 Uygulama 2 10 1 10
Final Final 12 1 12
Toplam İş Yükü (Saat) 194
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 7,61
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Botaniğin tarihçesi; bitkilerde sınıflandırmanın önemi; binomial adlandırma
2 Hücrenin yapısı; organeller ve görevleri; bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar
3 Yaşamın temel molekülleri; karbonhidratlar, yağlar, proteinler, nükleik asitler
4 DNA ve RNA; protein sentezi
5 Hücre döngüsü; mitoz ve mayoz bölünme
6 Fotosentez
7 Solunum
8 Ara Sınav (Vize)
9 Bitki dokularının sınıflandırılması; meristematik dokular
10 Bitkilerde sürekli dokular
11 Bitki organlarının sınıflandırılması; kök ve gövdenin morfolojik ve anatomik yapısı
12 Yaprağın morfolojik ve anatomik özellikleri
13 Çiçek ve meyvenin yapısı
14 Tohum ve bitkilerde üreme
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Laboratuvarda çalışma düzeni ve esaslarına uygun bir şekilde çalışma becerisini kazanır
Hücrenin yapı taşlarını, metabolizmayı, hücre yapısını, hücre bölünmesini, büyüme ve gelişmeyi anlama
Bitkilerdeki hayatsal olayları ve oluşum mekanizmalarını açıklama
Mikroskop çeşitlerini ve her birinin kullanım alanlarını öğrenir
Binomial adlandırma ve taksonomi kategorileri ile ilgili temel kuralları öğrenme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Laboratuvarda çalışma düzeni ve esaslarına uygun bir şekilde çalışma becerisini kazanır - - - - - - - - - - - -
Hücrenin yapı taşlarını, metabolizmayı, hücre yapısını, hücre bölünmesini, büyüme ve gelişmeyi anlama - - - - - - - - - - - -
Bitkilerdeki hayatsal olayları ve oluşum mekanizmalarını açıklama - - - - - - - - - - - -
Mikroskop çeşitlerini ve her birinin kullanım alanlarını öğrenir - - - - - - - - - - - -
Binomial adlandırma ve taksonomi kategorileri ile ilgili temel kuralları öğrenme - - - - - - - - - - - -