• Anasayfa
  • MBG401 Moleküler Biyolojide Uygulamalar I (2018 - 2019 / 7. Yarıyıl)
  • EN
MBG401 - Moleküler Biyolojide Uygulamalar I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Moleküler Biyolojide Uygulamalar I MBG401 7 0 + 4 6,0 Pdf
Birim Bölüm
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi sözlü ve uygulamalı
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Cihan DARCAN
Ders Veren Prof. Dr. Cihan DARCAN Prof. Dr. Dilek ÜNAL Doç. Dr. İsmail POYRAZ Doç. Dr. Onur EROĞLU Doç. Dr. Tuba YAĞCI Dr. Öğr. Üyesi Rafig GURBANOV Dr. Öğr. Üyesi Sema LEBLEBİCİ Prof. Dr. Ülküye Dudu GÜL Dr. Öğr. Üyesi Fadime ÖZDEMİR KOÇAK Dr. Öğr. Üyesi Berrin ÇELİK Doç. Dr. Sinem TUNÇER GURBANOV
Amaç

Öğrenilen bilgilerin Laboratuvarda uygulamasını tek başına yapabilmesini sağlayacak çalışmalar yaptırmak ve veriler elde edildiğinde değerlendirme, yazma, sunumunu yapabilme becerisi kazandırmak

Ders İçeriği

Araştırma konusu edinme, konuyu literatürel araştırma, metodik yaklaşımlar ve uygulama, deneysel sonuçları elde etme ve sonuçları değerlendirme ve sunma..

Ders Kaynakları Literatürdeki makaleler
Açıldığı Öğretim Yılı 2017 - 2018 2018 - 2019
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ödev (Sunum) 20
Uygulama 1 30
Toplam 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Dönem Sonu Uygulaması %50
Toplam %50
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %50
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 100
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 9 14 126
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Seminer 2 2 4
Uygulama 1 Uygulama 1 10 1 10
Dönem Sonu Uygulaması Dönem Sonu Uygulaması 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 164
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 6,43
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Araştırma konusunu belirleme
2 Konunun Literatür taraması ve tartışılması
3 Konunun Literatür taraması ve tartışılması
4 Deneysel çalışmalar veya literatür değerlendirilmesi
5 Deneysel çalışmalar veya literatür değerlendirilmesi
6 Deneysel çalışmalar veya literatür değerlendirilmesi
7 Deneysel çalışmalar veya literatür değerlendirilmesi
8 Ara sınav
9 Deneysel çalışmalar veya literatür değerlendirilmesi
10 Deneysel çalışmalar veya literatür değerlendirilmesi
11 Deneysel çalışmalar veya literatür değerlendirilmesi
12 Deneysel çalışmalar veya literatür değerlendirilmesi
13 Deneysel çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi
14 Deneysel çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Deneysel bir düzenek kurabilmeyi, metodu uygulayabilmeyi, cihaz kullanabilmeyi öğrenir.
Elde ettiği deneysel verilerden yeni sorular ve yeni metodik yaklaşımlar ortaya koyabilmeyi öğrenir.
Deneysel sonuçların yazılı veya görsel sunumu, aktarımını öğrenir.
Deneysel sonuçları almayı, değerlendirmeyi öğrenir
Bir konu hakkında literatür taraması yapabilir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Deneysel bir düzenek kurabilmeyi, metodu uygulayabilmeyi, cihaz kullanabilmeyi öğrenir. - - - - - - - - - - - -
Elde ettiği deneysel verilerden yeni sorular ve yeni metodik yaklaşımlar ortaya koyabilmeyi öğrenir. - - - - - - - - - - - -
Deneysel sonuçların yazılı veya görsel sunumu, aktarımını öğrenir. - - - - - - - - - - - -
Deneysel sonuçları almayı, değerlendirmeyi öğrenir - - - - - - - - - - - -
Bir konu hakkında literatür taraması yapabilir - - - - - - - - - - - -