• Anasayfa
  • KIM212 Organik Kimya II (2020 - 2021 / 4. Yarıyıl)
  • EN
KIM212 - Organik Kimya II
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Organik Kimya II KIM212 4 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Bilge EREN Dr. Öğr. Üyesi Sedat TÜRE
Ders Veren Prof. Dr. Bilge EREN
Amaç

Organik fonksiyonel grup bileşiklerinin ve doğal organik moleküllerin sınıflandırılması ve her bir gruptaki bileşiklerin fiziksel özellikleri sentezi ve reaksiyonlardaki davranışlarının kavranması.

Ders İçeriği

Benzen, aromatiklik ve elektrofilik aromatik yer değiştirme reaksiyonları, sübstitüe benzenler. Alkoller, eterler, aldehit ve ketonlar, karboksilik asitler, esterler, amitler, aminler, heterohalkalı bileşikler ve bunların genel özellikleri, eldeleri ve reaksiyonları. Karbonhidrat, lipit, amino asit, protein ve nükleik asitlerin genel özellikleri.

Ders Kaynakları Graham Solomons, Craig Fryhle Çeviri editötleri: Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır, Literatür yayıncılık. 2002
Jones, Maitland, Organic Chemistry, W.W. Norton, 2005.
Jones, Maitland, Organic Chemistry, W.W. Norton, 2005.
Solomons, T. W. Graham, Organic Chemistry, J. Wiley, 2004.
Organik Kimya, T. Uyar ,9.Baskı,Palme Yayıncılık, Ankara, 1998
Organik Kimya, T. Uyar ,9.Baskı,Palme Yayıncılık, Ankara, 1998
Solomons, T. W. Graham, Organic Chemistry, J. Wiley, 2004.
Organik Kimya, T. Uyar ,9.Baskı,Palme Yayıncılık, Ankara, 1998
Açıldığı Öğretim Yılı 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Final Final 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 91
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,57
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Aromatiklik ve Benzen
2 Aromatik bileşiklerin tepkimeleri
3 Elektrofilik Aromatik Yer değiştirme
4 Alkoller, eterler ve epoksitler: genel özellikleri, adlandırmaları, sentezleri ve tepkimeleri
4 Sübstitüe Benzenler
5 Alkoller, eterler ve epoksitler: Eldeleri, tepkimeleri
5 Alkoller, eterler ve epoksitler: genel özellikleri, adlandırmaları, sentezleri ve tepkimeleri
6 Alkollerin karbonil bileşiklerinden sentezi
6 Aldehit ve ketonlar; genel özellikleri, adlandırmaları, sentezleri ve tepkimeleri
7 Aldehit ve ketonlar; genel özellikleri, adlandırmaları, sentezleri ve tepkimeleri
7 Aldehit ve Ketonlar I Karbonil grubuna nükleofilik katılma
8 Arasınav, Karboksilik asitler
8 Aldehit ve Ketonlar II Aldol tepkimeleri
9 Konjuge Katılma, Enolatlar ve Karbanyonlar
9 Karboksilli asitler; genel özellikleri, adlandırmaları, sentezleri ve tepkimeleri
10 ARA SINAV
10 Karboksilli asit türevleri; genel özellikleri, adlandırmaları, sentezleri ve tepkimeleri
11 Aminler ve Heterohalkalı Bileşikler
11 Karboksilli Asitler ve Türevleri
12 Aminler ve Heterohalkalı Bileşikler
12 Karbonhidratlar ve lipitler
13 Amino asitler, peptitler ve proteinler
13 Fenoller, Aril halojenürler, Nükleofilik aromatik yer değiştirme
14 Konuların genel değerlendirilmesi
14 Nükleik asitler
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Doğal organik moleküllerin (karbonhidrat, lipit, amino asit, protein ve nükleik asitler) kimyasal yapı ve özelliklerini genel olarak öğrenir.
Aromatiklik kavramını, aromatik bileşikleri ve reaksiyonlarını öğrenir
Organik fonksiyonel grup bileşiklerinin, fiziksel özelliklerini bilir, sentez yöntemlerini ve tepkimelerini öğrenir,
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Doğal organik moleküllerin (karbonhidrat, lipit, amino asit, protein ve nükleik asitler) kimyasal yapı ve özelliklerini genel olarak öğrenir. - - - - - - - - - - - -
Aromatiklik kavramını, aromatik bileşikleri ve reaksiyonlarını öğrenir - - - - - - - - - - - -
Organik fonksiyonel grup bileşiklerinin, fiziksel özelliklerini bilir, sentez yöntemlerini ve tepkimelerini öğrenir, - - - - - - - - - - - -